Nadwykonania, najnowsze orzecznictwo

Dodano: 5 sierpnia 2016
Nadwykonania, najnowsze orzecznictwo

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem placówki, które zawarły kontrakt z NFZ, mogą żądać jedynie zwrotu kosztów świadczenia udzielonego w stanie nagłym, a nie wynagrodzenia według stawek umownych. Jak zatem postępować?

Placówka ma obowiązek wykonywania świadczeń w nagłych przypadkach bez względu na to, czy zawarła kontrakt z NFZ, czy nie (art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej UŚOZ). Jest to również uzasadnienie do sfinansowania przez płatnika takich świadczeń zdrowotnych. Problem pojawia się jednak, gdy trzeba ustalić, czy wynagrodzenie należne placówce medycznej, która zawarła z płatnikiem umowę, ma uwzględniać wyłącznie uzasadnione koszty udzielania świadczeń medycznych, czy również zwrot wynagrodzenia w wysokości wynikającej z kontraktu?

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
nadwykonaniaNFZ