Nie płaciłeś składek ZUS - jak postąpić

/appFiles/site_102/images/autor/JbcKuIWzk7BlDAS.jpeg

Autor: Anna Banaszewska

Dodano: 13 października 2016
Nie płaciłeś składek ZUS - jak postąpić

Placówki medyczne często mylnie stosowały regułę, w myśl której umowa zlecenia z własnym pracownikiem jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia społecznego. To spowodowało, że wiele szpitali ma zaległości z tytułu niewykonywania obowiązków wobec ZUS. Dowiedz się, jak w najprostszy sposób uniknąć kary.

Od wielu lat raporty kontroli prowadzonych przez NIK systematycznie potwierdzają, że w strukturze finansowej szpitali koszty przeważają nad przychodami. Z przeprowadzonej na przełomie lat 2014–2015 przez NIK kontroli SPZOZ wynikało, że w szpitalach koszty zatrudnienia stanowiły od 47,2% do 85,4% kosztów ogółem (Informacja o wynikach kontroli Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (P/14/065). W kolejnym raporcie z 9 maja 2016 r. (Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych) Izba potwierdza, że koszty wynagrodzeń personelu w kontrolowanych szpitalach kształtowały się na poziomie od 50% do 72% kosztów. Podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić obsadę personelu medycznego tak, aby odpowiadało to wymaganiom stawianym przez NFZ. Wymagania te nie pozostawiają swobody decyzyjnej dyrektorom szpitali, która umożliwiałaby na przykład sezonowe zmniejszenie lub przesunięcie zatrudnienia tak, aby odpowiadało przewidywanemu wykorzystaniu danego oddziału.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
ZUS