Kiedy możesz zawrzeć umowę na czas określony

/appFiles/site_102/images/autor/jOm3t7RWhowvzaG.jpeg

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 2 listopada 2018
Kiedy możesz zawrzeć umowę na czas określony

Z tym samym pracownikiem możesz zawrzeć nie więcej niż trzy umowy na czas określony na łączny okres do 33 miesięcy. Te obostrzenia nie mają jednak zastosowania w każdym przypadku. Poznaj szczegóły tego rozwiązania.

Przepisy dopuszczają możliwość zawierania pozalimitowych umów na czas określony. Dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów na czas określony i dopuszczalna liczba trzech takich umów nie dotyczą umów na czas określony zawieranych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.