Stosowanie Prawa zamówień publicznych w świetle umów z konsorcjami

W obecnym stanie prawnym istnieją dość duże rozbieżności w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w świetle zawierania przez podmioty medyczne umów z tzw. konsorcjami. Wiele szpitali odmawia zawierania umów z konsorcjami twierdząc, że składający oferta zawiera ją dla pozoru, w celu przeniesienia wierzytelności. Powołują się przy tym na ustawę o działalności leczniczej, w której zapisano ograniczenia w cesji szpitalnych wierzytelności. W przypadku cesji wymagana jest zgoda organu założycielskiego.

Konsorcjum jest instrumentem prawnym dość często stosowanym w prawie zamówień publicznych. Dzięki istnieniu konsorcjów oferent może uzyskać korzystniejszą formę zapłaty (na dłuższy okres, bądź z odroczonym terminem płatności). Operacyjnie zamówienie złożone przez oferenta w przypadku konsorcjum składa się z dwóch czynności: dostawy urządzeń oraz zapłaty za nie. W takim przypadku jeden podmiot staję się zarówno dostawcom oraz finansującym.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W Prawie zamówień publicznych nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące ubiegania się przez konsorcja udziału w przetargach organizowanych przez publiczne podmioty lecznicze. Wystarczy jedynie spełnienie przez konsorcjum wymogów zawartych w ogłoszonym przetargu. O finansowych konsekwencjach odrzucenia konsorcjum, które spełniało warunki przewidziane w przetargu przekonał się Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach.

Szpital za niesłuszne odrzucenie oferenta musi zapłacić 15 tys. zł tytułem poniesienia przez konsorcjum opłat związanych z odwołaniem oraz 78,6 tys. tytułem postępowania skargowego. Sprawa dotyczyła dostawy leków, jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zajmował się dostawą leków, natomiast drugi odpowiadał za finansowanie. Swoją decyzję szpital uzasadniał zamiarem zawarcia umowy dla pozory w celu ukrycia cesji wierzytelności. Jest to dość kreatywna wykładania przepisów stosowana przez szpital.

Autor: Aneta Naworska prawo zamówień publicznych, konsorcja
Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »