RODO wprowadziło zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Na administratorów danych nałożyło nowe obowiązki - informacyjne, techniczne i organizacyjne. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko związane z przepływem danych wrażliwych w placówce medycznej.

lekarz coś zapisuje np w karcie

Zagraniczni pacjenci - jak przestrzegać RODO

Rozwój turystyki medycznej pozwala na przyjmowanie w swoich gabinetach pacjentów z innych krajów. W związku z tak zróżnicowaną pod względem obywatelstwa grupą pacjentów powstaje pytanie, czy i jak stosować wobec nich nowe prawo o ochronie danych osobowych?

koperta z @

Cyberbezpieczeństwo – czy nowe regulacje prawne dotyczą sektora ochrony zdrowia

Rok 2018 był rokiem kluczowych zmian w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Obok RODO w obrocie prawnym pojawiła się także ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Sprawdź, jakie. 

kobieta przed komputerem z telefonem

Rejestracja pacjenta przez telefon a RODO

W czasie rejestracji telefonicznej pobieramy od pacjenta m.in. imię, nazwisko, PESEL, czy datę urodzenia. Wynika to z przepisów i jest konieczne w świetle obowiązków względem NFZ. Dochodzi zatem do przetwarzania danych osobowych pacjenta. Jak w związku z tym wypełnić obowiązek informacyjny wobec pacjenta, o którym mówi RODO?

okladka rodo

RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych

Czy potrzebna jest zgoda pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych przez placówki ochrony zdrowia? Jakich danych możesz żądać od kandydata do pracy na stanowisko lekarza? Jak zabezpieczyć́ komputer lekarza przed wyciekiem danych? Jakie kary przewidują̨ przepisy o ochronie danych osobowych? To tylko niektóre z problemów, z jakimi na co dzień zmagają się podmioty lecznicze.

kontrola dowodów księgowych

Pacjent składa skargę do UODO – co Ci grozi

UODO otrzymuje coraz więcej skarg na działania placówek medycznych od pacjentów. Czy takie pismo może być podstawą do wszczęcia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i nałożenia kary? 

Dane osobowe nie są na sprzedaż

Kogo zatrudnić jako inspektora ochrony danych

Przepisy RODO zmieniły zasady wyznaczenia inspektora ochrony danych i uwydatniły znaczenie takiej osoby w organizacji. Biorąc pod uwagę, że wiele jednostek ma obowiązek powołania inspektora, dowiedz się, jakie warunki powinien spełniać i jakimi kwalifikacjami powinien się wykazać.

Edyta Bielak-Jomaa

Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos

Niedawno zakończyliśmy pierwsze kontrole w placówkach z sektora ochrony zdrowia. Teraz analizujemy te materiały. Co istotne, ewentualne stwierdzenie naruszeń przepisów RODO nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary - rozmowa z DR EDYTĄ BIELAK-JOMAA, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Co się zmieni w pakiecie ustaw pod kątem RODO

Co się zmieni w pakiecie ustaw pod kątem RODO

Zmiana, która zapewni pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej, to efekt nowelizacji pakietu ustaw pod kątem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które mają zacząć obowiązywać w I kwartale 2019 roku. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Co zawiera protokół kontroli UODO

Co zawiera protokół kontroli UODO

Kontroler przedstawia przebieg czynności w protokole kontroli. Jednocześnie jest to podstawowy dokument zawierający jej wynik. Sprawdź, czego nie może w takim protokole.

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Właściciele jednoosobowych praktyk lekarskich przed wejściem w życie RODO często decydowali się na zawarcie umów z wyspecjalizowanymi firmami, które zajmują się wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie te firmy oferują odpłatne, coroczne audyty. Czy jest to obowiązkowe?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Warszawa 21.marca.2019

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Czytaj więcej   »