RODO wprowadziło zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Na administratorów danych nałożyło nowe obowiązki - informacyjne, techniczne i organizacyjne. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko związane z przepływem danych wrażliwych w placówce medycznej.

Inspektor ODO

Jakie kwalifikacje powinien mieć IOD

Inspektor ochrony danych osobowych musi mieć kwalifikacje zawodowe, fachową wiedzę w zakresie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i umiejętności wypełniania zadań. Powinien być też niezależny, bez względu na to, czy jest pracownikiem administratora/podmiotu przetwarzającego dane, czy nie. Kogo wybrać na to stanowisko?

Inspektor ochrony danych osobowych

Jak wyznaczyć IOD w świetle RODO

Jeśli nie obejmuje cię obowiązek wyznaczenia IOD, pamiętaj aby – ze względu na obowiązującą zasadę rozliczalności – udokumentować działania podjęte w celu ustalenia braku obowiązku wyznaczenia IOD. W praktyce ze względu na specyfikę działalności placówki medycznej, mimo ustalenia przez administratora braku obowiązku wyznaczenia IOD w świetle przepisów RODO, warto go wyznaczyć. Dowiedz się, w jakiej formie to zrobić.

Lekarz z telefonem

Jak korzystać z prywatnego telefonu

Lekarz, badając dokumentację medyczną pacjenta, może postanowić dopytać pacjenta o kilka kwestii. W tym celu korzysta z prywatnego telefonu. Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Jeżeli tak, to jakie dodatkowe wymagania lekarz powinien spełnić? Czy powinien np. pozyskać dodatkową zgodę pacjenta na kontaktowanie się z nim ze swojego prywatnego telefonu? 

Ubezpieczenie IOD

Czy IOD powinien mieć ubezpieczenie

Polisa OC zapewni spokój związany z niepewnością egzekwowania zadań wynikających z przepisów RODO. Podejmując jednak decyzję o jej zakupie, przeanalizuj dokładnie warunki ubezpieczenia pod kątem zakresu ubezpieczenia. Sprawdź, co wziąć pod uwagę.

rentgen

Co może skontrolować UODO w dokumentacji pracowni rentgenowskiej – sprawdź

Pracownie rentgenowskie mają obowiązek uzyskania i przechowywania wielu dokumentów, które mogą być przedmiotem kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tym zestawie, aby uniknąć sankcji.

przeniesienie dokumentacji

Jak, zgodnie z RODO, przenieść dane pacjenta do innej placówki

Możliwość przenoszenia danych to jedno z praw osób, w tym pacjentów, których dane są przetwarzane. Wynika ono z przepisów RODO i zabezpiecza interesy tych osób. Sprawdź, jak placówka medyczna powinna wywiązać się z tego obowiązku.

RODO w ochronie zdrowia książka

„Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Najnowsze zmiany do wdrożenia w 2019 r.” - książka

Jesteś administratorem danych osobowych, inspektorem ochrony danych, lekarzem, właścicielem gabinetu, a może pracujesz w rejestracji? W każdym tym przypadku masz styczność z przetwarzaniem danych osobowych. A to z kolei zobowiązuje do przestrzegania wymogów wskazanych w przepisach unijnego rozporządzenia RODO. Kiedy powołać IOD, jak przygotować rejestr czynności przetwarzania danych, jak wprowadzić monitoring wizyjny, czy też jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach IT?

RODO w ochronie zdrowia CD

„RODO w ochronie zdrowia. Dokumentacja po zmianach w 2019 r.” - płyta CD

Na płycie CD znajdują się najważniejsze wzory wniosków składanych przez pacjenta, ewidencji, raportów, rejestrów czy umów, jakie są potrzebne placówce medycznej dla prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawdź, jak opracować poprawnie dokumentacje. Dzięki temu unikniesz skarg pacjentów oraz błędów podczas kontroli UODO. Ponad 30 wzorów zamieszczonych na płycie pomogą Ci bezproblemowo wdrożyć wszystkie niezbędne procedury wskazane w przepisach RODO.

Dane w medycynie

Jak ocenić, czy przetwarzasz dane na dużą skalę

Czy istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w placówkach medycznych i w indywidualnych praktykach, w ramach których przedstawiciele zawodów medycznych wykonują działalność leczniczą - stosownie do RODO oraz projektu kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia?

Trwałe usunięcie danych pacjenta

Czy pacjent ma prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym wprowadzone przez RODO nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy osoba zainteresowana zażąda usunięcia jej danych. Sprawdź, kiedy musisz je stosować, a kiedy zainteresowany nie może z niego skorzystać.

http://zpm.wip.pl/archiwum/wydanie/189

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak przygotować się do kontroli NFZ - nowe uprawnienia kontrolerów

Warszawa 04.czerwca.2019

Kontrola NFZ

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Katowice 10.czerwca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Fizjoterapia zawodem regulowanym-nowe uprawnienia i obowiązki.

Warszawa 13.czerwca.2019

Fizjoterapia zawodem regulowanym-nowe uprawnienia i obowiązki.

Czytaj więcej   »