RODO wprowadziło zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Na administratorów danych nałożyło nowe obowiązki - informacyjne, techniczne i organizacyjne. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko związane z przepływem danych wrażliwych w placówce medycznej.

  Co się zmieni w pakiecie ustaw pod kątem RODO

Co się zmieni w pakiecie ustaw pod kątem RODO

Zmiana, która zapewni pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej, to efekt nowelizacji pakietu ustaw pod kątem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które mają zacząć obowiązywać w I kwartale 2019 roku. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Co zawiera protokół kontroli UODO

Co zawiera protokół kontroli UODO

Kontroler przedstawia przebieg czynności w protokole kontroli. Jednocześnie jest to podstawowy dokument zawierający jej wynik. Sprawdź, czego nie może w takim protokole.

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Właściciele jednoosobowych praktyk lekarskich przed wejściem w życie RODO często decydowali się na zawarcie umów z wyspecjalizowanymi firmami, które zajmują się wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie te firmy oferują odpłatne, coroczne audyty. Czy jest to obowiązkowe?

Jak przebiega postępowanie kontrolne UODO

Jak przebiega postępowanie kontrolne UODO

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa, ma obowiązek niezwłocznie wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dowiedz się, jak przebiega takie postępowanie.

  Jak się przygotować do kontroli UODO

Jak się przygotować do kontroli UODO w placówce medycznej

Placówka ochrony zdrowia powinna opracować procedurę, dzięki której będzie gotowa na kontrolę w każdym czasie lub będzie szybko mogła się na nią przygotować. Sprawdź, od czego zacząć.

  Jakie kary ci grożą wskutek kontroli UODO

Jakie kary ci grożą wskutek kontroli UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskutek kontroli nałożyć na ciebie jako administratora danych osobowych karę przewidzianą przepisami. Sprawdź, jakie mogą cię spotkać konsekwencje.

  Jak zgodnie z RODO zatrudniać personel medyczny

Jak zgodnie z RODO zatrudniać personel medyczny

Problemy ze znalezieniem personelu medycznego wymuszają podejmowanie szybkich działań zmierzających do przezwyciężenia tego typu trudności. Pracodawca i osoby rekrutujące w jego imieniu nowych pracowników powinni jednak mieć na uwadze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Sprawdź, jak rekrutować personel medyczny w sposób zgodny z RODO.

  Jak zminimalizować ryzyko kontroli UODO

Jak zminimalizować ryzyko kontroli UODO

Procedura zarządzania skargami i wnioskami, jakie składają osoby, których dane przetwarzasz, zminimalizuje ryzyko kontroli. Jej przyjęcie jest dowolne, ale dzięki takiej procedurze będziesz mógł szybciej reagować na problemy. Dowiedz się, jak opracować taki dokument.

  Jak skutecznie szkolić pracowników z RODO

Jak skutecznie szkolić pracowników z RODO

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych budzą zainteresowanie, gdyż pozyskana wiedza może dotyczyć nie tylko organizacji, ale także pracowników, których dotyczą przepisy RODO. Problem pojawia się, gdy kiedy szkolenia prowadzą osoby, które nie dysponują rzetelną wiedzą lub gdy ich forma nie jest nieadekwatna do grupy docelowej. Jak tego uniknąć?

RODO po pół roku

Urząd Ochrony Danych Osobowych podpowiada, jak lepiej stosować RODO

Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje nam RODO, to tylko kilka przykładów korzyści, które wynikają z rozpoczęcia stosowania nowego prawa. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło po pół roku stosowania RODO.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Poznań 11.lutego.2019

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Warszawa 21.lutego.2019

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Katowice 27.lutego.2019

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Czytaj więcej   »