Bolesne dla rezydentów zmiany w specjalizacjach

1 stycznia 2015r. weszły w życie zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym i organizacji szkoleń specjalizacyjnych odbywanych w ramach rezydentury. Co ciekawe zmiany zostały wprowadzone nie w ramach odrębnej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lecz w ramach ustawy okołobudżetowej. Pomimo wątpliwości samorządu lekarskiego i Rządowego Centrum Legislacji co do możliwości procedowania nad zmianami o zasadniczym dla lekarzy charakterze w ramach ustawy okołobudżetowej, zarówno Sejm jak i Senat przegłosowały ją w niemal niezmienionym kształcie w stosunku do pierwotnego projektu.

Zgodnie z nowelizacją:

- Minister Zdrowia, a nie wojewoda będzie decydował o przyznaniu dodatkowym lekarzom miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury, które nie zostały wykorzystane w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą. (art. 16e ust. 3 u.z.l.);

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

- lekarz nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał już potwierdzenie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego (art. 16ea ust. 2 u.z.l.);

- lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji (art. 16 ea ust. 2 u.z.l.);

- lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury (art. 16ea ust. 2 u.z.l.);

- lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jednostka szkoląca uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania (art. 16h ust. 8 i 9 u.z.l.);

Ostatecznie nie zdecydowano się na wprowadzenie zakazu zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego poza obręb województwa.

Niestety z uwagi na brak jakichkolwiek przepisów przejściowych do nowelizacji należy przyjąć, iż wszyscy lekarze, którzy zostali kiedykolwiek zakwalifikowani do odbywania szkolenia w ramach rezydentury nie będą mogli składać ponownych wniosków o odbywanie szkolenia w trybie rezydenckim. W praktyce uniemożliwia to zmianę odbywanej dotychczas specjalizacji w ramach rezydentury (z wyjątkiem przeciwskazań zdrowotnych do jej kontynuowania). Tak daleko idące ograniczenia mogą rodzić wątpliwości co do tzw. praw nabytych osób, które zakwalifikowały się do odbywania szkolenia przed dniem 1 stycznia 2015r. Tym niemniej, wydaje się, że obecne brzmienie przepisów nie pozwala na ich stosowanie tylko do osób, które zakwalifikowały się do odbywania rezydentury po dniu 1 stycznia 2015r., lecz do wszystkich osób zakwalifikowanych w poprzednich postępowaniach.

Autor: Damian Konieczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »