Kasy fiskalne w 2015 roku

Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) rozszerza w znacznym stopniu krąg lekarzy i podmiotów leczniczych zobowiązanych do zainstalowania kas fiskalnych.

Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem z obowiązku instalowania kasy fiskalnej zwolnieni byli lekarze oraz podmioty lecznicze, których obrót z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. pacjentów z ulicy) nie przekroczył 20.000 zł rocznie. Od 1 stycznia 2015 r. to zwolnienie kwotowe zostało usunięte.

Oznacza to, że lekarze, lekarze dentyści i podmioty lecznicze udzielający świadczeń zdrowotnych prywatnym pacjentom w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą zobowiązani do zainstalowania kas fiskalnych w 2015 roku , bez względu na poziom osiąganych obrotów.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Daty graniczne instalacji kas fiskalnych przedstawiają się następująco:

1 marca 2015 r.

osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2014 r. i kontynuujące ją w 2015 r.

2 miesiące od końca miesiąca, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą

osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w 2015 r.

2 miesiące od końca miesiąca, w którym wznowiono działalność gospodarczą

osoby wznawiające działalność w 2015 r. (np. po okresie zawieszenia)

Z obowiązku instalowania kas fiskalnych będą zwolnieni prawdopodobnie lekarze i lekarze dentyści prowadzący wyłącznie praktyki kontraktowe (wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego) ze względu na fakt świadczenia w takim przypadku usług wyłącznie na rzecz podmiotów leczniczych, a nie poszczególnych pacjentów. Prawdopodobnie Kasy nie będą również musiały instalować osoby, które udzielają świadczeń wyłącznie w ramach własnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Należy również przypomnieć,  że zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwotę wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Autor: Damian Konieczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »