Czy NFZ ogłosi konkursy na udzielanie świadczeń w 2015 roku.

Wiele osób zadaje mi pytanie, czy NFZ ogłosi w tym roku konkursy na udzielanie świadczeń w tych rodzajach świadczeń, w których umowy wygasają w 2015 r.

Fundusz może przedłużyć obowiązywanie tych umów do czerwca 2016 roku na podstawie art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach, co tym razem będzie zgodne z prawem, w przeciwieństwie do aneksów podpisywanych w ubiegłym roku do umów, które miały wygasnąć po 31 grudnia 2014 r. Pisałam o tym obszernie na mojej stronie: www.umowynfz.pl

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>> 

Jakkolwiek będzie, postępowania w 2015 roku toczyłyby się na dotychczasowych zasadach, z niewielkimi jednakże zmianami.

W dniu 22 grudnia 2014 r. Minister Zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

W § 3 ust. 2 pkt 5) tego rozporządzenia czytamy, że ogłoszenie NFZ o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawierać ma nie tylko określenie wartości zamówienia, czyli kwotę, jaką NFZ przeznaczy na zakup świadczeń w danym rodzaju, ale i określenie maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania, zgodnie z planem finansowym oddziału i planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej.

Czy wobec tego z góry będzie wiadomo ilu świadczeniodawców będzie udzielało świadczeń w ramach umów z NFZ, a zatem gdzie nastąpi tzw. „linia odcięcia” w rankingu ofert w konkursie ?

Tyle, że dalej nie ma żadnych zasad na temat podziału środków przez NFZ pomiędzy oferentów. Być może Fundusz podzieli więc te środki po równo pomiędzy wszystkich świadczeniodawców, a może uwzględni potencjał świadczeniodawcy , albo pierwszym w rankingu przyzna największe limity świadczeń, a reszta otrzyma „resztki”, które sprawią że realizacja umowy stanie się ekonomicznie całkowicie nieopłacalna?

Wszak użyte w rozporządzeniu słowa „maksymalna liczba umów” oznacza, że Fundusz może ich zawrzeć mniej niż zaplanował.

Autor: Gabriela Jędrys
Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »