Sprawy sądowe dotyczące błędów medycznych w Polsce – ile ich jest

Rocznie przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym toczy się około 10.000 postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej, karnej lub cywilnej. Dane te mają swoje potwierdzenie w sprawozdaniach publikowanych przez podmioty prowadzące dane sprawy. Co zrobić, aby ich nie przegrać?

Z danych udostępnionych przez:

  • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wynika, że w 2016 r. do izb lekarskich wpłynęło 2998 skarg na postępowanie lekarzy, inicjujących postępowanie w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej (tutaj można zaobserwować pewien spadek w stosunku do lat poprzednich),
  • Prokuraturę Krajową wynika, że w 2016 r. prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania dotyczące błędów medycznych (tu warto odnotować duży – 32% - wzrost w porównaniu z 2015 r.).

Podsumowując te dane można stwierdzić, że rocznie jest prowadzone ponad 8 tysięcy spraw dotyczących błędów medycznych. Należy jednak podkreślić, że te dane nie uwzględniają spraw cywilnych, ponieważ nie ma dostępnych statystyk, mówiących o liczbie pozwanych lekarzy i podmiotów leczniczych.

Liczbę spraw cywilnych przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym można spokojnie szacować na około 2 tysiące rocznie, ponieważ z moich obserwacji wynika, że około 40% spraw ma charakter podwójny (tzn. jest równocześnie prowadzona sprawa karna i cywilna albo zawodowa i cywilna). A jest też wiele samodzielnych spraw cywilnych (tj. jest prowadzona wyłącznie sprawa cywilna).

Na koniec warto jednak podać jedną optymistyczną informację: większość tych spraw, m.in. dzięki podejmowaniu aktywnej obrony przez lekarzy i ich pełnomocników (obrońców), jest umarzana albo kończy się uniewinnieniem lekarza. Jak trafnie bowiem zauważył Julian Tuwim: „Sąd: to grupa ludzi, orzekająca która strona miała lepszego adwokata”.

Autor: Radosław Tymiński prawa lekarza, dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »