Maciej Łokaj

Maciej Łokaj

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Obecnie prowadzi działalność w ramach Grupy Kancelarii Prawnych - www.gkplodz.pl. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.

Wszystkie wpisy na blogu

Maj 2015

11maj

GIODO jeszcze raz zbada sprawę z udziałem portalu znanylekarz.pl

Już prawie trzy lata trwa sprawa zapoczątkowana przez lekarza, który wystąpił z wnioskiem do GIODO o interwencję w zakresie, jego zdaniem, nielegalnego przetwarzania danych osobowych lekarzy przez portal znanylekarz.pl. Wnioskodawca żądał, między innymi, spowodowania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia wynikłych z tego skutków. Tymczasem GIODO, w dwóch wydanych decyzjach odmówił uwzględnienia wniosku lekarza. W wyniku tego, lekarz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Marzec 2015

30mar

Projekt „Konstytucji zdrowia” już dostępny

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 28 marca pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zdrowiu publicznym, nazywanej powszechnie „Konstytucją zdrowia”.

Luty 2015

26lut

Poręczenie jednak wymaga zgody podmiotu tworzącego SPZOZ

Pretekstem do niniejszego wpisu jest jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. (sygn. akt V CSK 111/14), w którym SN po raz kolejny zajął się zagadnieniem zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Grudzień 2014

30gru

Mapy potrzeb zdrowotnych nabierają realnych kształtów

Jednym z istotniejszych elementów nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r., jest zagadnienie oceny potrzeb zdrowotnych. Zgodnie z założeniem ustawodawcy ocena ta ma być realizowana przez tzw. mapy potrzeb zdrowotnych.

Listopad 2014

28lis

Jawność ofert w postępowaniu konkursowym – NFZ przegrywa kolejne sprawy

Dobre wiadomości dla świadczeniodawców składających oferty do NFZ. W listopadzie Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka orzeczeń w sprawach dotyczących skarg na rozstrzygnięcia w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Październik 2014

29paź

Opieka transgraniczna coraz bliżej

Z ponad rocznym opóźnieniem Parlament uchwalił stosowne przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu polskim pacjentom kosztów świadczeń zdrowotnych, które wykonane zostały w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.