Maciej Łokaj

Maciej Łokaj

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Obecnie prowadzi działalność w ramach Grupy Kancelarii Prawnych - www.gkplodz.pl. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.

Wszystkie wpisy na blogu

Maj 2015

11maj

GIODO jeszcze raz zbada sprawę z udziałem portalu znanylekarz.pl

Już prawie trzy lata trwa sprawa zapoczątkowana przez lekarza, który wystąpił z wnioskiem do GIODO o interwencję w zakresie, jego zdaniem, nielegalnego przetwarzania danych osobowych lekarzy przez portal znanylekarz.pl. Wnioskodawca żądał, między innymi, spowodowania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia wynikłych z tego skutków. Tymczasem GIODO, w dwóch wydanych decyzjach odmówił uwzględnienia wniosku lekarza. W wyniku tego, lekarz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Marzec 2015

30mar

Projekt „Konstytucji zdrowia” już dostępny

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 28 marca pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zdrowiu publicznym, nazywanej powszechnie „Konstytucją zdrowia”.

Luty 2015

26lut

Poręczenie jednak wymaga zgody podmiotu tworzącego SPZOZ

Pretekstem do niniejszego wpisu jest jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. (sygn. akt V CSK 111/14), w którym SN po raz kolejny zajął się zagadnieniem zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Styczeń 2015

29sty

Nareszcie wiemy czym zajmuje się administrator bezpieczeństwa informacji

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 roku, administrator danych miał prawo wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji, dalej ABI, którego zadaniem był ogólny nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w konkretnej jednostce organizacyjnej. W odniesieniu do podmiotów leczniczych, w praktyce, powołanie ABI było szczególnie istotne w dużych placówkach medycznych. W ten sposób, kierownik takiej placówki, będący administratorem danych, przekazywał konieczną część swoich uprawnień ABI, co pozwalało mu na skupienie uwagi na innych obowiązkach. Niestety, przepisy dotyczące ABI był niezwykle skąpe. Praktycznie, poza wspomnianym art. 36 ust. 3 Ustawy nie istniały jakiekolwiek regulacje dotyczące zasad działania ABI, a w szczególności jego kompetencji. Fakt ten stanowił poważny problem, zwłaszcza już na etapie powoływania ABI, gdzie pojawiała się masa pytań, na które próżno było szukać odpowiedzi w przepisach.

Grudzień 2014

30gru

Mapy potrzeb zdrowotnych nabierają realnych kształtów

Jednym z istotniejszych elementów nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r., jest zagadnienie oceny potrzeb zdrowotnych. Zgodnie z założeniem ustawodawcy ocena ta ma być realizowana przez tzw. mapy potrzeb zdrowotnych.

Listopad 2014

28lis

Jawność ofert w postępowaniu konkursowym – NFZ przegrywa kolejne sprawy

Dobre wiadomości dla świadczeniodawców składających oferty do NFZ. W listopadzie Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka orzeczeń w sprawach dotyczących skarg na rozstrzygnięcia w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Październik 2014

29paź

Opieka transgraniczna coraz bliżej

Z ponad rocznym opóźnieniem Parlament uchwalił stosowne przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu polskim pacjentom kosztów świadczeń zdrowotnych, które wykonane zostały w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.