Jawność ofert w postępowaniu konkursowym – NFZ przegrywa kolejne sprawy

Dobre wiadomości dla świadczeniodawców składających oferty do NFZ. W listopadzie Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka orzeczeń w sprawach dotyczących skarg na rozstrzygnięcia w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kluczowym elementem w prowadzonych sprawach pozostawała kwestia jawności ofert konkurencyjnych. We wszystkich, bowiem, postępowaniach oddział wojewódzki Fundusz odmówił skarżącym podmiotom leczniczym dostępu do ofert składanych przez inne placówki medyczne. Zgodnie z obowiązującą wtedy procedurą skarżący wnosili odwołanie do Prezesa NFZ, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co niezwykle istotne, we wszystkich postępowaniach, WSA przyznał rację skarżącym podmiotom leczniczym i uchylał decyzje Prezesa NFZ (wyroki WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2527/12, VI SA/Wa 2536/12, VI SA/Wa 166/13, VI SA/Wa 167/13). W wyniku wnoszonych przez Fundusz skarg kasacyjnych sprawy trafiły do NSA, który w listopadzie wszystkie skargi oddalił, przyznając, de facto, rację skarżącym podmiotom leczniczym.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Stanowisko NFZ dotyczące udostępniania akt konkursowych pozostaje niezmienne od dawna. Fundusz twierdzi, bowiem, że ujawnienie ofert i punktacji innych oferentów uczestniczących w tym samym postępowaniu konkursowym stanowi naruszenie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa jak i naruszenie prawa o ochronie danych osobowych. Tym też uzasadnia kolejne odmowy. Faktem jest, że tak sformułowany pogląd jest obecny w dostępnym orzecznictwie NSA (np. wyroki o sygn. akt sygn. akt II GSK 265/10 czy II GSK 554/10). Trzeba jednak zauważyć, że obecnie trwale ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych jest zdecydowanie bardziej przychylna skarżącym podmiotom leczniczym. Sądy za każdym razem podkreślają, że odmowa dostępu do ofert konkurencji w toku postępowania stanowi bezwzględne naruszenie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, sankcjonującego zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym oraz prawo do zapoznania się z aktami postępowania. Jednocześnie, jak podkreślił warszawski sąd administracyjny we wskazanych wyżej orzeczeniach, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą prowadzi się procedurę ofertową do NFZ, nie zawiera dostatecznych podstaw prawnych do wyłączenia stosowania w postępowaniu administracyjnym przepisów art. 73-74 Kodeksu postępowania administracyjnego, które wyraźnie regulują prawo dostępu stron, a zatem również skarżących placówek medycznych, do akt prowadzonych postępowań. Tak ukształtowane stanowisko sądu I instancji znalazło poparcie NSA, co skutkowało wspomnianym oddaleniem wnoszonych przez NFZ skarg kasacyjnych w niniejszych sprawach.

Na koniec warto też zwrócić uwagę na orzeczenie NSA z 5 kwietnia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt I OSK 189/13, gdzie, po raz pierwszy, fakt jawności ofert składanych do Funduszu wywodzony był przez skarżący podmiot z regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. We wskazanej sprawie, NSA przyłączył się do poglądu WSA i przyznał, że oferty składane w toku postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy kwalifikować jako informację publiczną.

Autor: Maciej Łokaj

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »