Opieka transgraniczna coraz bliżej

Z ponad rocznym opóźnieniem Parlament uchwalił stosowne przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu polskim pacjentom kosztów świadczeń zdrowotnych, które wykonane zostały w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

W dniu 10 października 2014 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu zmian odpowiednich przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o działalności leczniczej. 14 października przyjęta ustawa przekazana została do podpisu Prezydentowi. Wspomniana nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę transgraniczną z 9 marca 2011 roku, zgodnie z którą odpowiednie regulacje prawne w poszczególnych krajach Unii powinny zostać wprowadzone do 25 października 2013 roku. Opóźnienie jest zatem dość znaczne. Na etapie prac sejmowych zastosowany został pewien wybieg mający ten problem rozwiązać. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy nowelizacyjnej, przepisy dotyczące zwrotu kosztów w ramach opieki transgranicznej będą miały zastosowanie także do świadczeń opieki zdrowotnej, które udzielone zostały na terenie innego niż Polska kraju UE po 24 października 2013 roku. Takie rozwiązanie może wzbudzać wątpliwości, w szczególności biorąc pod uwagę powszechnie stosowaną zasadę, że prawo nie działa wstecz.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w przepisach dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej pacjent, który odpłatnie skorzysta ze świadczenia medycznego w innym kraju należącym do UE, będzie uprawniony do uzyskania w Polsce zwrotu kosztów takiego świadczenia o ile świadczenie to będzie należało do koszyka świadczeń gwarantowanych. Ponadto, pacjent będzie musiał uzyskać skierowanie lub zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego przed skorzystaniem ze świadczenia. Co jednak ważne takie skierowanie bądź zlecenie będzie mógł wystawić również lekarz wykonujący zawód w innymi niż Polska państwie UE. Zwrot następować będzie w polskiej walucie i według stawek za świadczenie obowiązujących w Polsce. Przepisy transgraniczne nie będą miały zastosowania do trzech grup świadczeń z zakresu:

  1. opieki długoterminowej,

  2. przydziału narządów przeznaczonych do przeszczepów i dostępu do tych narządów,

  3. programów powszechnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym,

Ożywioną dyskusję wywołują opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizowanej ustawy, w szczególności projekt dotyczący wykazu świadczeń, które dla uzyskania zwrotu kosztów wymagać będą uprzedniej zgody dyrektora OW NFZ na ich wykonanie w innych kraju UE. Projekt przewiduje, bowiem, że uprzednia zgoda dyrektora konieczna będzie na przykład do wykonania badania tomografem komputerowym czy rezonansem magnetycznym. Tu jednak musimy poczekać na ostateczne i przyjęte akty prawne.

Pomimo opóźnień i wielu wątpliwości, patrząc z punktu widzenia placówek medycznych, uważam, że przepisy transgraniczne mogą okazać się dla nich bardzo korzystne. Na tle Europy, polskie podmioty lecznicze wyróżniają się zarówno konkurencyjną ceną świadczeń jak i ich wysoką jakością, a to są czynniki, które, według opracowań Komisji Europejskiej, liczą się najbardziej dla pacjentów zagranicznych. Oczywiście, placówki będą musiały podjąć określone działania, w szczególności w zakresie skonstruowania odpowiednich ofert czy przygotowania personelu pod kątem językowym, ale inwestycja czasu i środków w tym zakresie niewątpliwie może zwrócić się w postaci wzrostu dochodów ze świadczeń komercyjnych.

Autor: Maciej Łokaj

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »