Projekt „Konstytucji zdrowia” już dostępny

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 28 marca pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zdrowiu publicznym, nazywanej powszechnie „Konstytucją zdrowia”.

Opublikowany projekt pochodzi z 17 marca i obecnie został skierowany do konsultacji publicznych. Jak wynika z treści projektu, ustawa ma określać w pierwszej kolejności zadania z zakresu zdrowia publicznego. Ponadto jej celem jest, także, wskazanie podmiotów uczestniczących w realizacji tychże zadań oraz zasad ich finansowania. Wśród zadań ustawa wymienia w szczególności monitorowanie i ocenę stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, edukację zdrowotną, wdrażanie programów promocji zdrowia, a także programów profilaktyki chorób. Co niezwykle istotne, zadania z zakresu zdrowia publicznego mają, również, obejmować analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego. W założeniu ustawodawcy, wskazane wcześniej zadania z zakresu zdrowia publicznego ma koordynować, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego. Wsparcie dla Pełnomocnika ma stanowić Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, będąca organem opiniodawczo – doradczym.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Projekt ustawy przewiduje także, niejako, powrót do pomysłu Narodowego Programu Zdrowia. Należy przypomnieć, że program taki był już przygotowany na lata 2007 – 2015. Niestety, ze względu na brak finansowania, nie był realizowany. Tymczasem, zgodnie z projektem, „nowy” program, jako dokument strategiczny, ma zostać wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a za jego koordynację odpowiedzialny ma być nowoutworzony Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia. Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę w treści projektu założeniem, Narodowy Program Zdrowia musi zostać wprowadzony najpóźniej do 1 sierpnia 2016 roku. Jest to, bowiem, data graniczna dla Rady Ministrów do wydania odpowiedniego rozporządzenia.

Nie mniej otwarte pozostaje pytanie dotyczące skuteczności finansowania programu. Nie przypadkowo wspominam o skuteczność finansowania, albowiem co do samego źródła projekt wyraźnie wskazuje, iż zadania z zakresu zdrowia publicznego, przewidziane w ustawie, finansowanie będą ze specjalnie utworzonego funduszu celowego, tj. Funduszu Zdrowia Publicznego. Dysponentem Funduszu ma być Minister Zdrowia, a środki gromadzone będą z przychodów Funduszu, którymi mają być:

 1. 1 % wpływów z tytułu akcyzy od napojów alkoholowych,

 2. 0,5 % wpływów z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego,

 3. 3 % wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa,

 4. odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku Funduszu,

 5. dotacji z budżetu państwa,

 6. darowizn i zapisów,

 7. wpływów z innych tytułów,

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Autor: Maciej Łokaj
Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »