Praca zdalna 2.0, czyli niespodziewana ewolucja

Rok 2020 przyniósł fundamentalne zmiany w naszym życiu, począwszy od sposobu komunikacji i porozumiewania się z innymi osobami, poprzez formy spędzania wolnego czasu i codzienne nawyki zakupowe, aż po sposób wykonywania pracy. Praca zdalna w roku 2019 wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że nastąpiła pewna ewolucja, a dla niektórych branż i sektorów gospodarki nawet rewolucja. Dlatego warto jest postawić sobie ważne pytania. Jak zmieniła się praca w systemie home office ? Czy pracownicy dobrze się odnajdują w warunkach nowej rzeczywistości i jak to na nich wpływa?

Znaczna cześć osób aktywnych zawodowo w marcu 2020 roku, a więc w momencie wybuchu pandemii COVID-19, przeszła natychmiast na tryb pracy zdalnej. Tak nagła zmiana wymusiła duży wzrost popularności narzędzi online, które wcześniej były wykorzystywane sporadycznie. Wiele osób pracę zdalną wciąż traktowało okazjonalnie, raczej jako egzotyczną odskocznię od pracy z biura. Dla większości pracowników przejście na taką formę pracy było szokiem, zwłaszcza w kontekście zamknięcia szkół, a w konsekwencji przymusu pracy z domu z dziećmi.

Z miesiąca na miesiąc praca zdalna stała się nową rzeczywistością, wymuszając szybkie dostosowanie się większości ludzi do takiej rzeczywistości. Nastąpiła ewolucja w podejściu do nowej formy pracy, wiele osób postrzegało ją jako pewną tymczasową, incydentalną konieczność. Dziś widzimy w niej standard i stałość.

Nowy styl pracy

W marcu 2020 roku, ciągu zaledwie tygodnia, platforma MS Teams pozyskała 12 milionów nowych użytkowników. Jeszcze w styczniu wszystkich użytkowników zarejestrowanych na platformie było zaledwie 8 milionów. Skala zmiany technologicznej i społecznej w efekcie pandemii każe przypuszczać, że praca zdalna zostanie na stałe wpisana do życia codziennego jako jedna z normalnie postrzeganych form współpracy zawodowej pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Najważniejsze zmiany, które powinni obecnie wdrożyć pracodawcy, to aktualizacje regulaminów pracy, zapewnienie pracownikom komfortu pracy z domu czy wreszcie wdrożenie dodatkowych narzędzi technologicznych ułatwiających tę pracę. Wielu większych pracodawców ogłosiło stopniowy powrót do biur dopiero w 2022 roku, jednak inni zrezygnują z przestrzeni biurowych na stałe. Powrót do tych przestrzeni dla części z nas może więc nie nastąpić, do czego należy przygotować pracowników.

Niebezpieczeństwa zdalnej ewolucji

Poza oklepanym problemem z utrzymaniem work-life balance w pracy zdalnej z domu, każdy z nas może doświadczyć wielu innych efektów ubocznych związanych z przymusową izolacją i nowym, narzuconym przez sytuację pandemiczną, stylem pracy.

Najważniejszym niebezpieczeństwem w takiej sytuacji są problemy związane z naszym zdrowiem mentalnym. Utrata motywacji do pracy, znużenie czy brak kontaktów społecznych może doprowadzić do wielu groźnych zaburzeń, w tym stanów lękowych i depresyjnych. W związku z realnym zagrożeniem negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego pracowników, pracodawcy powinni zwrócić uwagę na zachowania, które są kluczowe dla jak najbardziej efektywnego wykonywania pracy przez pracowników w nowej rzeczywistości.

Wiemy, że jednym z najważniejszych czynników utrzymania wysokiej efektywności pracy jest motywacja. Aby ją utrzymać w zespole na wysokim poziomie potrzebni są wspierający zespół menedżerowie, którzy przez rozmowę, zrozumienie i pozytywne podejście pozwolą pracownikom rozwinąć skrzydła w nowej sytuacji. Ponieważ nie ma przewodnika, jak radzić sobie ze zmianami wywołanymi przez pandemię koronawirusa COVID-19, menedżerowie potrzebują zaś pomocy w zrozumieniu, jak motywacja wpływa na ich zespoły w różny sposób i jak mogą je wspierać w kontekście pracy zdalnej. W nowoczesnym środowisku pracy, w którym zmiana wydaje się być jedyną stałą rzeczą, niezwykle ważne jest, aby organizacje udzielały menedżerom wsparcia, którego potrzebują, by wpływać pozytywnie na wyniki ich zespołów.

Autor: Hubert Kowalski
Słowa kluczowe:
koronawiruspraca zdalna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »