Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork

Rada Ministrów wydała 13 stycznia rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork. 

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz Minister Zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób: ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu nerwowego. Oznacza to, że warunki środowiskowe, występujące surowce naturalne i klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia leczenia uzdrowiskowego na tym obszarze, i tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Zgodnie z ustawą uzdrowiskową, na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się 3 rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej oznaczone literami: A, B i C.

Strefa A – obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty. Dla tej strefy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 65 proc.

Strefa B – stanowi obszar przyległy do strefy „A” i stanowi jej otoczenie. Jest to teren przeznaczony pod – niemające negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej – obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne. Dla tej strefy udział zielni wynosi nie mniej niż 50 proc.

Strefa C – to obszar przyległy do strefy „B”, stanowiący jej otoczenie i mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Tutaj udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 45 proc.

„Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki określone w ustawie uzdrowiskowej, czyli:

  • ma udokumentowane złoża surowców naturalnych – wód leczniczych (w strefie A są złoża wody mineralnej, która ma właściwości lecznicze, i może być stosowana do kąpieli leczniczych w schorzeniach narządu ruchu oraz wspomagająco w inhalacjach i kuracjach pitnych; są tu warunki do utworzenia Parku Zdrojowego);

  • ma klimat o właściwościach leczniczych (Frombork leży w nadmorskim regionie bioklimatycznym, na jego warunki klimatyczne pozytywnie wpływa bezpośrednie sąsiedztwo zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego);

  • ma plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (chodzi o rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej w strefie A);

  • spełnia wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska (oznacza to, że w przyszłym, bezpośrednim sąsiedztwie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, warunki środowiskowe będą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach);

  • ma odpowiednią infrastrukturę techniczną w obszarze gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, prowadzi też właściwą gospodarkę odpadami;

  • posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej dla przyszłego uzdrowiska, ograniczoną strefą „C”, przebiegającą wzdłuż granicy administracyjnej miasta Frombork oraz po granicy sołectw: Bogdany i Ronin.

Przewiduje się, że na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” będą dynamicznie powstawać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, obiekty usługowe (kawiarnie, restauracje, pensjonaty), rozwinie się handel i produkcja rolna. Zwiększy się dbałość o jakość środowiska naturalnego, a zwłaszcza powietrza, wód leczniczych, krajobrazu czy przyrody. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Wojciech Haniszewski uzdrowisko, ochrona uzdrowiskowa 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »