Szpital musi uważać na terminy wyznaczane przez komisję

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje bardzo restrykcyjne sankcje dla podmiotów leczniczych w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych rozpatrywanych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Projekt zmian w ustawie o prawach pacjenta przewiduje skrócenie terminu dla podmiotu leczniczego na ustosunkowanie się do wniosku pacjenta.

Zgodnie z art. 67d ust. 6 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: ustawa o prawach pacjenta) kompletny i należycie opłacony wniosek w sprawie zdarzenia medycznego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Kierownik tego podmiotu i ubezpieczyciel przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oznacza to, że niedotrzymanie terminu trzydziestodniowego i nieprzedstawienie stanowiska podmiotu leczniczego niesie za sobą daleko idące konsekwencje. W przypadku przekroczenia terminu oraz wydania przez komisję niekorzystnego dla podmiotu leczniczego orzeczenia, kierownik podmiotu może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

Autor: Aneta Naworska  wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, terminy
Słowa kluczowe:
zdarzenie medyczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »