Pilotaż środowiskowej opieki psychiatrycznej

Przygotowanie zasad realizacji oraz wdrożenie pilotażu psychiatrycznej opieki środowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to zadanie Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Czekamy na wyniki pilotażu.

Współczesna psychiatria zdecydowanie odchodzi od modelu instytucjonalnego. Leczenie środowiskowe, jako popierana polityka zdrowotna, wpisane jest w kolejne akty o zasięgu europejskim, a w Polsce – w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wyrazem aktywności pacjentów w tym zakresie jest ruch (koncepcja czy też filozofia zmiany), określany jako odzyskiwanie zdrowia – inicjatywa osób doświadczonych przez psychozę, w odpowiedzi na zachowawczy system opieki psychiatrycznej.

Koncepcję zdrowienia popierają specjaliści; w Stanach Zjednoczonych opracowano wytyczne, jak realizować ją w środowisku. Zgodnie z koncepcją zdrowienia w lokalnym środowisku powinien funkcjonować holistyczny model pomocy, w którym specjalistyczne ośrodki tworzą system interwencji i wsparcia zbliżony do pozapsychiatrycznego sposobu leczenia.

Osoby korzystające z proponowanych przez ośrodek usług nie rezygnują z aktywności życiowej. Część użytkowników zdrowieje, pozostali zyskują dostęp do wsparcia środowiskowego pozwalającego na zaakceptowanie choroby jako elementu wielowymiarowej egzystencji. Istotą nowoczesnych standardów opieki środowiskowej jest między innymi uwzględnianie współpracy pacjenta.

Pacjent przestaje być biernym obiektem oddziaływań leczniczych, staje się partnerem współdecydującym o rodzaju i warunkach leczenia. W związku z tym kluczowe staje się pytanie o ocenę programów środowiskowych: ich skuteczność oraz satysfakcję beneficjentów. Pozytywna ocena ma istotne znaczenie kliniczne, gdyż niska satysfakcja z usług pozaszpitalnych powoduje częstsze hospitalizacje oraz częstszą rezygnację z leczenia.

Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, został przewodniczącym Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zastąpił na tym stanowisku Jarosława Pinkasa.

Czekamy zatem na wyniki pilotażu.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
opieka psychiatryczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »