Czy lekarze będą podwójnie karani za niewłaściwie wypisane recepty

Każdy lekarz w prywatnym gabinecie musi się dobrze zastanowić zanim sięgnie po receptę refundowaną, ponieważ wiąże się z tym znaczne ryzyko. Zwłaszcza po zmianie przepisów od 1 czerwca 2019 r. 

Lekarz, wypisując receptę, na której co najmniej jeden produkt leczniczy (wyrób medyczny) jest refundowany, musi pamiętać, że recepta taka podlega kontroli NFZ (art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej). Jeżeli chodzi o zakres tej kontroli, to na podstawie art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, można go określić następująco:
1) posiadanie uprawnień przez lekarza do wypisania recepty;
2) właściwe udokumentowanie uzasadnienia medycznego wypisania recepty;
3) posiadanie uprawnień przez świadczeniobiorcę do określonej recepty;
4) zgodność wypisania recepty ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
Ustalenie podczas kontroli przez NFZ naruszenia któregoś z tych wymogów może spowodować, że lekarz będzie musiał zwrócić NFZ równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji (art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej). W obecnym stanie prawnym zwrot refundacji jest jedyną sankcją prawną, która grozi lekarza za niewłaściwe wypisanie recepty refundowanej, ponieważ kara pieniężna w wysokości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą mogła być nałożona tylko i wyłącznie w przypadku: uniemożliwienia czynności kontrolnych lub  niewykonania zaleceń pokontrolnych (art. 52a ust. 1 i 2 ustawy refundacyjnej, w obecnym brzmieniu). Tymczasem od 1 czerwca 2019 r. przepisy te ulegają zmianie i karę pieniężną NFZ będzie mógł nałożyć w przypadku:
1) uniemożliwienia czynności;
2) niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych;
3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
5) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
6) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
7) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.
Oznacza to, że niewłaściwe wypisanie recepty refundowanej będzie od 1 czerwca 2019 r. sankcjonowane z jednej strony zwrotem nienależnej refundacji wraz z odsetkami, z drugiej zaś strony karą pieniężną w wysokości  równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą.

Autor: Radosław Tymiński

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »