Czy można wystawić zwolnienie w związku z chorobą dziecka nieobecnemu rodzicowi 

Mama dziecka, które było chore, podczas wizyty poprosiła lekarza o wypisanie ZUS ZLA na ojca dziecka. Czy można wystawić zwolnienie ojcu dziecka, którego lekarz nie widział?

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny i powinieneś go udokumentować w dokumentacji medycznej. Z przepisu tego wynika, że możesz stwierdzić konieczność sprawowania opieki nad chorym tylko wtedy, gdy osobiście zbadasz pacjenta i ustalisz w wyniku badana, że pacjent wymaga opieki ze względu na swój stan zdrowia (w przypadku dzieci przyjmuje się, że wymagają one opieki ze względu na wiek). 

W świetle przepisów za „chorego członka rodziny” uważa się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, dzieci, wnuki, rodzeństwo (dzieci w wieku powyżej 14 lat tylko, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki – art. 32 ww. ustawy). Nie ulega więc wątpliwości, że każdy z rodziców może otrzymać od lekarza zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Równocześnie jednak przepisy nie regulują tego, czy osoba, na którą ma być wystawione zaświadczenie, musi być obecna przy wizycie (badaniu), na której zaświadczenie zostanie wydane. Tym samym z uwagi na pozostawienie tej kwestii poza zakresem regulacji za zgodną z prawem należy uznać praktykę zarówno praktykę wystawiania orzeczeń na sprawowanie opieki na nieobecnego rodzica, jak i praktykę, w której lekarz odmawia wystawiania orzeczeń na nieobecnego rodzica.
Wystawiając zaświadczenia na nieobecnego rodzica, uczyń to w sposób bezpieczny dla siebie. Dlatego wdokumentacji medycznej odnotuj, że zaświadczenie wystawiasz na określonego rodzica (którego nie było) na prośbę drugiego z rodziców (np. „na prośbę ojca dziecka, obecnego podczas wizyty, wystawiono zaświadczenie dla matki pani XY”).

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora prawa lekarza, dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »