Ograniczono monopol lekarzy rodzinnych na pracę w POZ

Rozszerzenie katalogu lekarzy, którzy mogą udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, to jedna ze zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 15 czerwca 2014 r. 

Wbrew sprzeciwom organizacji skupiających lekarzy rodzinnych ustawodawca zdecydował się rozszerzyć uprawnienia internistów i pediatrów do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczas uprawnienia tych lekarzy wynikały wyłącznie z praw nabytych przed 29 września 2007 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W wyniku wejścia w życie tej ustawy znacząco ograniczono możliwość udzielania świadczeń POZ przez osoby bez specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Zgodnie z wprowadzonym wówczas art. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobą uprawnioną do udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej był bowiem lekarz:

  1. posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

  2. odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub

  3. posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Osoby, które nie miały ww. specjalizacji, mogły udzielać świadczeń POZ wyłącznie na zasadzie tzw. praw nabytych (3 kategorie lekarzy - patrz tabelka niżej).

Nowelizacja skreśla przepis art. 5 pkt 13 (definicja lekarza POZ) ustawy i zamiast niego przewiduje dodanie nowych art. 55 ust. 2a i 2b, które określają, kto może udzielać świadczeń POZ. Znacząco ograniczają one monopol lekarzy rodzinnych na pracę w POZ. Zgodnie ze wskazanymi przepisami świadczeń POZ będzie mógł udzielać oprócz lekarza określonego w dotychczasowym art. 5 pkt 13 również:

  1. lekarz ze specjalizacją lub tytułem specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

  2. pediatrii oraz

  3. I stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny ogólnej.

Ustawodawca wskazał, że nowe uprawnienia stosuje się z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli dotychczasowych praw nabytych, oraz pod warunkiem ukończenia przez internistów i pediatrów w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia udzielania świadczeń POZ kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kursy te będą organizowane najwcześniej od roku 2015, przy czym na razie nie jest znany ich program oraz długość trwania.

Nowe przepisy mogą budzić wątpliwości interpretacyjne w zakresie lekarzy, który muszą odbyć dodatkowy kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej, zwłaszcza w kontekście lekarzy mających tzw. prawa nabyte na podstawie ustawy z 24 sierpnia 2007 r.

Nie budzi wątpliwości, że kursu takiego nie będą musiały odbywać osoby, które mieszczą się w dwóch pierwszych kategoriach praw nabytych (patrz tabelka niżej).

Ministerstwo Zdrowia w swoim stanowisku z września 2014 r. rozstrzygnęło również los lekarzy, którzy mają jedynie czasowe prawo do udzielania świadczeń POZ ważne do 31 grudnia 2017 r. (ze względu na pracę w POZ w dniu wejścia w życie poprzedniej nowelizacji, tj. w dniu 29 września 2007 r. – patrz tabelka poniżej). Bardzo często osoby te w międzyczasie uzyskały specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii.

W świetle stanowiska Ministerstwa osoby takie będą musiały odbyć kurs z zakresu medycyny rodzinnej w ciągu 3 lat, licząc od dnia utraty uprawnień czasowych, tj. do 31 grudnia 2020 r. Oczywiście do upływu tego okresu mogą nadal udzielać świadczeń POZ.

Nowelizacja nie wprowadza natomiast obostrzeń w zakresie pracy w POZ pozostałych lekarzy jako „lekarzy pracujących pod nadzorem”. Najczęściej pracują oni w zastępstwie lekarzy POZ, ale nie mogą samodzielnie przyjmować deklaracji wyboru.

lekarze, podstawowa opieka zdrowotna

Autor: Damian Konieczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »