Opłaty za pobyt rodziców w szpitalu

W połowie października otwarto w Krakowie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu pierwszy w Polsce Dom Fundacji Ronalda McDonalda. Bezpłatny hotel dla rodzin małych pacjentów. 

Rodzice znajdą w nim spokój oraz dobre warunki bytowe do walki ze stresem. Będą mogli w pełni skoncentrować swoją uwagę na wspieraniu dziecka w trakcie procesu leczenia. Nie jest żadnym odkryciem bowiem ,że bliski kontakt hospitalizowanych dzieci z rodzinami ma ogromny wpływ na szybszy powrót dziecka do zdrowia, a co za tym idzie – ich krótszy pobyt w szpitalu. Dom składa się z 20 pokoi, w tym dwóch apartamentów, zaprojektowanych z myślą o rodzicach niepełnosprawnych. Wyposażony jest we wspólny salon, kuchnię, jadalnię oraz w pralnię, tak, aby stworzyć rodzinom idealne warunki pobytowe.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Budowa trwała ponad rok. W ramach projektu powstał także ogród, w którym rodziny mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, nie opuszczając terenu szpitala. Budowa obiektu kosztowała 7,5 miliona złotych, całość pokryli darczyńcy. Warto podkreślić, że pobyt w domu nie wiąże się z żadnymi kosztami.   Jest to dobra wiadomość dla rodziców dzieci leczonych w krakowskim szpitalu. Codzienność wielu rodzin z chorymi, nie tylko przewlekle, dziećmi leczonymi w polskich szpitalach bywa bardzo trudna także ze względu na brak warunków do przebywania razem. Z jednej strony, zwłaszcza w małych jednostkach, nie ma możliwości stworzenia godnych warunków dla pobytu rodziców z dzieckiem, a z drugiej dla wielu przeszkodą jest brak środków finansowych na opłacanie pobytu.   Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia pokrywa jedynie koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych samemu  pacjentowi. Jedyny wyjątek to refundacja pobytu matki na oddziale położniczo-noworodkowym ,w sytuacji gdy karmi piersią a dziecko z powodu stanu zdrowia musi pozostać w szpitalu – od 5 doby od porodu. Koszt takiego pobytu to 102 zł za dobę. Podobnej refundacji nie wprowadzono w innych sytuacjach, mimo tego, że w szpitalnych oddziałach dziecięcych również przebywają matki karmiące piersią. 

W wielu szpitalach rodzice muszą uiszczać opłatę za całodobowy pobyt  przy łóżku małego pacjenta. Koszty są zróżnicowane  - jedne szpitale pobierają kilka złotych, inne kilkanaście, są też takie placówki, które nie pobierają opłat.   

?
Przykład

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   - 15 zł

Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu -  5,50 zł

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Gębali w Lublinie - rodzice płacą tylko w przypadku wypożyczenia łóżka (koszt 20 zł za dobę). 

Szpital Dziecięcy na Polankach w Gdańsku  - dzienna stawka jest 12,5 zł, ale nie dotyczy ona matek dzieci do 6 miesiąca życia oraz matek karmiących piersią.

Szpitale mają prawo pobierać opłaty. Podstaw prawnych należy szukać w następujących uregulowaniach:  

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 34 ustawy z 6 listopada 2008 roku o Prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (j.t.Dz.U.2012.159 ze zm.): „Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.” Ponadto: „34. ust. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.” Stosownie do art. 35 w/w ustawy: „Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. 3.Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu przedsiębiorstwa podmiotu, o którym mowa w ust. 1.” W ramach uiszczanej opłaty mogą znajdować się koszty wody, energii elektrycznej, sprzątania, środków czystości i dezynfekcji, ochrony, amortyzacji sprzętu i pomieszczeń , bez zapewnienia komfortu rodzicom. Niektóre placówki są w stanie zapewnić łóżko, które znajduje się przy łóżeczku dziecka, pościel, koce, dostęp do kącika ze sprzętem AGD: lodówką, mikrofalówką, czajnikiem, niekiedy są osobne łazienki. Są szpitale, które jeśli rodzica na taką opłatę nie stać, zwalniają z niej po napisaniu podania do dyrekcji ds finansowych, lub obniżają czy  rozkładają płatności na raty.   Informacje o tym, w której placówce medycznej i ile zapłacimy za pobyt przy dziecku powinny, zgodnie z zacytowanym przepisem,być łatwo dostępne. Zazwyczaj znajdują  się także, poza umieszczeniem w widocznym miejscu na oddziale, na stronie internetowej danego obiektu, w regulaminie lub zakładce "cennik". (źródło: Instytut Praw Pacjenta).

Autor: Malwina Jarzembska
Słowa kluczowe:
opłataszpital

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »