5 przepisów, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dyżur pod telefonem

Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Użytkownicy poprosili mnie, nawiązując do jednego z moich wpisów o umowach, o wskazanie najważniejszych z ich punktu widzenia postanowień umowy o pełnienie dyżuru pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, zamieszczam 5 przepisów, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem.


1. „Numerem do kontaktu ze Zleceniobiorcą w sytuacji konieczności wezwania na dyżur jest [wpisujemy numer lekarza]” – zawsze wskaż numer lekarza, na który mają dzwonić z podmiotu leczniczego w celu wezwania na dyżur. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień co do numeru, pod którym powinien przebywać lekarz.

2. „Wezwanie Zleceniobiorcy do podmiotu leczniczego zawsze jest potwierdzone SMS-em o treści: «Potwierdzamy wezwanie do szpitala». SMS jest wysłany do lekarza najpóźniej w ciągu 5 minut od wezwania telefonicznego” – przepis taki zamieść w umowie z tego powodu, żeby nie było wątpliwości, czy lekarz był wzywany do szpitala czy nie. Niekiedy bowiem się zdarza, że do lekarza dyżurującego pod telefonem może dzwonić lekarz ze szpitala z zupełnie inną sprawą. W sytuacji sprawy spornej SMS może mieć znaczenie rozstrzygające o tym, czy doszło do wezwania lekarza na dyżur.

3. „Zleceniobiorca ma obowiązek stawić się na dyżur w ciągu [wpisujemy liczbę minut potrzebną na dojazd] minut” – określ czas, w którym lekarz powinien się stawić na dyżur. Ma to na celu zabezpieczenie w sytuacji ewentualnego sporu lekarza przed zarzutem, że zbyt długo jechał na dyżur.

4. „Zleceniobiorca pełni dyżur pod telefonem w dniu, wynikającym z uzgodnionego przez Strony harmonogramu, od godziny [konkretna godzina] do godziny [konkretna godzina]” – ten przepis jest ważny, ponieważ określa sposób ustalania dyżurów pod telefonem (harmonogram) oraz precyzuje godziny, w których lekarz powinien być dostępny.

5. „Osobą uprawnioną do wezwania Zleceniodawcy na dyżur jest: kierownik podmiotu leczniczego, zastępca dyrektora ds. medycznych, ordynator oddziału [nazwa] oraz lekarz dyżurny oddziału [nazwa] lub osoba działająca na jego polecenie” – sprecyzuj, kto może wezwać lekarza na dyżur, żeby nie było wątpliwości, że lekarz miał obowiązek stawić się w podmiocie leczniczym na to wezwanie.

Zamieść te wpisy w umowie o pełnienie dyżurów pod telefonem, ponieważ precyzują one te sytuacje, w których najczęściej dochodzi do sporów między zleceniodawcą dyżuru (podmiotem leczniczym) a zleceniobiorcą (lekarzem).

Autor: Radosław Tymiński Wpis pochodzi z bloga prawa lekarza, dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »