Kiedy możesz odmówić wypisania ze szpitala dziecka

/appFiles/site_102/images/autor/z387jKbqh4ZngyN.jpeg

Autor: Radosław Tymiński

Dodano:

Kiedy możesz odmówić wypisania ze szpitala dziecka

Rodzice chcą zabrać sześciomiesięczne dziecko z atypowym zapaleniem płuc do domu. Stan dziecka jest stabilny, ale poważny i wymaga ciągłego monitorowania. Czy rodzice mogą żądać wypisu, grozić lekarzowi sądem i prokuraturą, jeżeli nie spełni ich prośby?

Zgodnie przepisami ustawy o działalności leczniczej, rodzice (przedstawiciele ustawowi) mają prawo wypisać dziecko ze szpitala przed zakończeniem leczenia (z art. 29 ust. 1 pkt 2). Jednak, gdy stan zdrowia dziecka wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd opiekuńczy (art. 29 ust. 2). Tym samym lekarz nie ma obowiązku wypisania dziecka, gdy zagraża to jego życiu lub zdrowiu. A zatem straszenie lekarza prokuraturą czy sądem jest nieuprawnione. Odmowa wypisania dziecka na żądanie rodziców ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy stan dziecka wymaga dalszego leczenia, a sprawę zgłoszono do sądu opiekuńczego. Lekarz powinien więc niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd opiekuńczy o sytuacji i czekać na jego orzeczenie (art. 29 ust. 3). Sąd opiekuńczy może zobowiązać lekarza do uwzględnienia woli rodziców albo może zobowiązać rodziców do pozostawienia dziecka w szpitalu do czasu zakończenia leczenia. Może też pozbawić ich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Gdy nie ma możliwości bezpiecznego wypisania dziecka na żądanie rodziców, lekarz powinien podjąć następujące działania:
1) porozmawiać z rodzicami o konsekwencjach przedwczesnego zakończenia leczenia, w tym o konieczności zawiadomienia sądu opiekuńczego, gdy będą nadal obstawać przy swojej decyzji;

2) sporządzić obszerną notatkę z takiej rozmowy w dokumentacji medycznej, wskazując w niej zagrożenia dla dziecka;

3) przekazać kopię notatki rodzicom w obecności świadka – innego lekarza;

4) w przypadku, gdy rodzice nadal żądają wypisania dziecka, odmówić im pisemnie, informując o wystąpieniu do sądu o określenie postępowania w tej sprawie;

5) wystąpić do sadu opiekuńczego, opisując stan zdrowia dziecka i możliwe konsekwencje jego przedwczesnego wypisania oraz załączając kopię notatki z rozmowy z rodzicami;

6) do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd nie wypisywać dziecka;

7) po orzeczeniu sądowym postąpić tak, jak nakazał sąd.

Autor: Radosław Tymiński Wpis pochodzi z bloga
Słowa kluczowe:
wypis ze szpitala

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie