Kiedy możesz odmówić wypisania ze szpitala dziecka

Rodzice chcą zabrać sześciomiesięczne dziecko z atypowym zapaleniem płuc do domu. Stan dziecka jest stabilny, ale poważny i wymaga ciągłego monitorowania. Czy rodzice mogą żądać wypisu, grozić lekarzowi sądem i prokuraturą, jeżeli nie spełni ich prośby?

Zgodnie przepisami ustawy o działalności leczniczej, rodzice (przedstawiciele ustawowi) mają prawo wypisać dziecko ze szpitala przed zakończeniem leczenia (z art. 29 ust. 1 pkt 2). Jednak, gdy stan zdrowia dziecka wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd opiekuńczy (art. 29 ust. 2). Tym samym lekarz nie ma obowiązku wypisania dziecka, gdy zagraża to jego życiu lub zdrowiu. A zatem straszenie lekarza prokuraturą czy sądem jest nieuprawnione. Odmowa wypisania dziecka na żądanie rodziców ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy stan dziecka wymaga dalszego leczenia, a sprawę zgłoszono do sądu opiekuńczego. Lekarz powinien więc niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd opiekuńczy o sytuacji i czekać na jego orzeczenie (art. 29 ust. 3). Sąd opiekuńczy może zobowiązać lekarza do uwzględnienia woli rodziców albo może zobowiązać rodziców do pozostawienia dziecka w szpitalu do czasu zakończenia leczenia. Może też pozbawić ich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Gdy nie ma możliwości bezpiecznego wypisania dziecka na żądanie rodziców, lekarz powinien podjąć następujące działania:
1) porozmawiać z rodzicami o konsekwencjach przedwczesnego zakończenia leczenia, w tym o konieczności zawiadomienia sądu opiekuńczego, gdy będą nadal obstawać przy swojej decyzji;

2) sporządzić obszerną notatkę z takiej rozmowy w dokumentacji medycznej, wskazując w niej zagrożenia dla dziecka;

3) przekazać kopię notatki rodzicom w obecności świadka – innego lekarza;

4) w przypadku, gdy rodzice nadal żądają wypisania dziecka, odmówić im pisemnie, informując o wystąpieniu do sądu o określenie postępowania w tej sprawie;

5) wystąpić do sadu opiekuńczego, opisując stan zdrowia dziecka i możliwe konsekwencje jego przedwczesnego wypisania oraz załączając kopię notatki z rozmowy z rodzicami;

6) do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd nie wypisywać dziecka;

7) po orzeczeniu sądowym postąpić tak, jak nakazał sąd.

Autor: Radosław Tymiński Wpis pochodzi z bloga
Słowa kluczowe:
wypis ze szpitala

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »