NFZ: Przesunięcia między zakresami świadczeń

Po upływie kwartału świadczeniodawca może złożyć wniosek o przesunięcie kwot zobowiązań dla poszczególnych zakresów świadczeń, aby w ramach ogólnej kwoty zobowiązania NFZ z danej umowy lub umów uniknąć nadwykonań w poszczególnych zakresach świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Zapisy §20 i 21 OWU umożliwiają składanie przez świadczeniodawcę po upływie kwartału kalendarzowego wniosków o zmianę zawartych umów (lub umowy), polegającą na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego powinien być jednak złożony do 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Celem takiego rozwiązania jest przesunięcie takich kwot zobowiązań dla poszczególnych zakresów świadczeń, aby operując w ramach ogólnej kwoty zobowiązania NFZ z danej umowy (§ 21) lub umów (§ 20), optymalnie wykorzystać kwotę kontraktu i uniknąć nadwykonań w poszczególnych zakresach świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli świadczeniodawca nie wystąpił w odpowiednim czasie w trybie § 20 lub § 22 OWU o przesunięcia kwot zobowiązań między zakresami świadczeń, w których spodziewa się nadwykonań i zakresami, w których istnieje prawdopodobieństwo niewykorzystania środków, zwiększa tym samym ryzyko wystąpienia nadwykonań po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Autor: Agnieszka Pietrzak NFZ, obowiązki sprawozdawcze
Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »