E-zwolnienia – wiele korzyści, ale też nowe obowiązki

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich. Od tej chwili do końca 2017 roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w formie pisemnej (papierowej) lub w formie elektronicznej. Natomiast już od początku 2018 roku będą obowiązywały wyłącznie tzw. e-zwolnienia.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiać będą mogli z upoważnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: lekarze, lekarze dentyści, felczerzy lub starsi felczerzy. Nie będę mogli jednak zostać do tego upoważnieni lekarze i lekarze dentyści w okresie odbywania stażu podyplomowego.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Formalności w ZUS

Wystawiający zaświadczenie lekarskie muszą najpierw złożyć oświadczenie w formie pisemnej albo elektronicznej uwierzytelnionej z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych.

Podmioty wystawiające zwolnienia mogą wystawiać je w formie elektronicznej po założeniu bezpłatnego profilu informacyjnegona Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo gdy posiadać będą tzw. zintegrowaną z PUE ZUS aplikację gabinetową. Dzięki mobilnym urządzeniom posiadającym dostęp do Internetu zwolnienia te będą mogły być także wystawiane podczas wizyt w domu pacjenta.

Pacjent w systemie

Identyfikacja pacjenta następuje przez podanie numeru PESEL. W systemie znajdują się inne potrzebne dane, co znacznie ułatwi i przyspieszy wystawianie zwolnień – po wpisaniu przez lekarza numeru PESEL dane identyfikacyjne pacjenta zostaną uzupełnione przez system automatycznie a pozostałe (np. dane płatnika) lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy.System będzie sprawdzał datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby.

Nowa forma komunikacji

Pracownik nie będzie musiał doręczać zwolnienia do zakładu pracy jak dotychczas w terminie 7 dni. Zostanie ono przez system przekazane do ZUS, a stamtąd do pracodawcy na jego profil informacyjny. W przypadku e-zwolnienia na czas opieki nad chorym dzieckiem, pracownik, będzie musiał tak jak do tej pory złożyć wniosek. Wniosek ten potrzebny jest do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego i może zostać złożony zarówno w tradycyjnej formie pisemnej jak i w formie elektronicznej.

Pracodawca natomiast będzie mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Podsumowując - to nowe rozwiązanie niesie wiele korzyści zarówno dla pracowników-pacjentów, jak i dla pracodawców i lekarzy. Ma głównie na celu przyspieszenie i ułatwienie technicznej strony wystawiania zwolnień lekarskich. Jednak mimo licznych udogodnień niesie za sobą również dodatkowe obowiązki.

Autor: Aneta Naworska e-zwolnienia, lekarz
Słowa kluczowe:
e-zwolnienia lekarskie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »