Czy podmiot leczniczy może odmówić wydania dokumentacji medycznej prokuraturze czy sądowi

Jeden z moich czytelników zadał pytanie czy może odmówić przekazania dokumentacji medycznej sądowi? To pytanie wiąże się z szerszym zagadnieniem udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze osoba oraz instytucją do tego uprawnionym.

Czy lekarz albo podmiot medyczny może odmówić wydania dokumentacji medycznej prokuraturze czy sądowi? Odpowiedź jest prosta i jasna. Nie może.

Zgodnie z art. 26 ust 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną „ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem”.

Zawarte w przepisie sformułowanie, że „podmiot udostępnia” jest jednoznaczne i nie pozostawia dowolności w decydowaniu osobom zarządzającym podmiotem czy lekarzowi prowadzącemu jednoosobową praktykę. Jeżeli organ wskazany w przepisie żąda wydania dokumentacji trzeba mu ją udostępnić.

A co grozi w przypadku gdy jednak odmówisz wydania dokumentacji sądowi czy prokuratorowi?

Gdy odmówisz dobrowolnego wydania dokumentacji prokurator bądź sąd może zarządzić przeszukanie w celu odebrania dokumentacji. Nie jest to miłe przeżycie.

Zatem lepiej wydać dokumentację organom prokuratury czy sądowi i uniknąć wizyty policji, która przeszuka wszystko w celu znalezienia dokumentacji.

Autor: Daniel Anweiler, adwokat, prowadzi bloga o skutecznym dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne
dokumentacja medyczna, udostępnianie
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »