Jak zapobiegać stresowi w pracy

Promowanie polityki wspierania pracowników zamiast ciągłej kontroli, zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia, elastyczny czas pracy czy zespołowe rozwiązywanie napotykanych problemów - to tylko niektóre z narzędzi, z których organizacje mogą skorzystać na etapie budowy bezstresowego miejsca pracy.

Zjawisko stresu w pracy jest już od wielu lat analizowane i poruszane w przestrzeni publicznej przez ekspertów. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na negatywne konsekwencje stresu utrzymującego się w danym miejscu pracy bezpośrednio na pracowników i pracodawców. Mniejsza efektywność pracy, momenty dekoncentracji przy wykonywaniu zadań, czy wewnętrzne konflikty w zespołach - to tylko niektóre konsekwencje, które bezpośrednio wpływają na wyniki firmy. Rzadko jednak poszczególne obszary stresu są omawiane w szerszym kontekście, a co więcej świadomość, w jaki sposób sobie z tym zjawiskiem radzić, w dalszym ciągu jest ograniczona.

Wymiary stresu

Określenie pracy jako stresującej na stałe wpisało się do naszego potocznego języka. Rzadko jednak mówimy o dokładnych obszarach, które przekładają się na ocenę środowiska pracy oraz zdrowie pracowników. Jednym z takich zjawisk jest tzw. efekt roli. Pojawia się w momencie niedoprecyzowania obowiązków, które ma spełniać pracownik na danym stanowisku pracy. W wielu przypadkach doświadczają go osoby młode stażem pracy, czego skutkiem jest niska efektywność takiego pracownika, przygnębienie czy konflikty z zespołem i kierownikiem. W celu uniknięcia tego efektu należy doprecyzować nasze wymagania względem zatrudnianej osoby jeszcze przed podjęciem przez nią pracy, by dokładnie znała swój zakres obowiązków na stanowisku. Pokrewnym z efektem roli, innym najczęstszym źródłem stresu w firmach jest lęk przed porażką. Ile razy zdarzyło się nam odłożyć w realizacji bądź porzucić trudne zadanie tylko i wyłącznie z przekonania, że nie będzie wykonane wystarczająco dobrze? Praktycznie każdy zetknął się z taką sytuacją. Powszechny lęk przed porażką nie pozwala na rozwój osobisty, wykraczanie poza strefę komfortu, a także wpływa na zdrowie psychiczne, skutecznie obniżając samoocenę. Odkładanie w czasie realizacji takich zadań wymiernie uderza także w budżet pracodawcy, spowalniając realizację projektów. Warto pamiętać, że dobry kierownik potrafi skutecznie i efektywnie rozdzielić zadania względem ich trudności i zaangażowania, zachęcając do realizacji bardziej wymagających czynności w pierwszych godzinach pracy. Co więcej, przełożony powinien umiejętnie wskazywać porażki i błędy, bez zbędnego uderzania opinią personalną w pracownika – przecież każdy z nas popełnia błędy i najlepiej się na nich uczy, więc należy traktować je jako lekcje.

Niezdrowy wpływ

Przedłużający się stres sprzyja rozwojowi zaburzeń psychosomatycznych oraz chorób układu krążenia. Jeden z eksperymentów, który potwierdził obawy naukowców, dotyczył pracy w stresujących warunkach grupy 360 robotników. Okazało się, że osoby, które wykonywały odpowiedzialne, złożone zadania przez 2 lata, ujawniły znaczny wzrost ciśnienia krwi, tętna oraz temperatury skóry, w porównaniu, do osób, które nie miały tak odpowiedzialnych obowiązków. Pierwsza grupa znacznie dłużej wracała do stanu równowagi, kiedy czynniki stresujące przestały już na nią oddziaływać. Te wyniki świadczą również o ogólnym niższym poziomie odporności jako efekcie stresującej, dwuletniej pracy. Przegląd innych 12 badań nad stresem i chorobami serca również wskazał pozytywny związek pomiędzy stresem w pracy a prawdopodobieństwem pojawienia się chorób układu krążenia i to także na stanowiskach pracy o charakterze umysłowym.

Nieszczelny portfel pracodawcy

Stres rozkręca spiralę kosztów w firmach we wszystkich sektorach gospodarki. Zmniejszenie efektywności pracy, wypalenie zawodowe pracowników, czy wewnętrzne konflikty w zespołach to pierwsze sygnały do rozpoczęcia działań zapobiegawczych. Warto pamiętać o wsparciu społecznym, które istotnie wpływa na zniwelowanie czynników stresu i poprawę ogólnego stanu zdrowia, a co za tym idzie zwiększa efektywność pracownika i jego dobrostan.

Autor: Hubert Kowalski
Słowa kluczowe:
pracastres

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »