Jak zarządzać danymi big data w ochronie zdrowia

Nie tylko koncerny medyczne oraz wielkie firmy są odbiorcami i użytkownikami pokaźnych zbiorów danych, tzw. big data. Coraz częściej także duże podmioty z branży ochrony zdrowia z nich korzystają. Jak wykorzystać tę możliwość w praktyce?

Cele są przede wszystkim efektywnościowe, a na dalszych pozycjach i marketingowe – wzrost skuteczności działań rynkowych, wzmacnianie pozycji na rynku i poprawa znajomości odbiorcy. Jest coraz więcej hurtowni danych, bo popyt na te dane rośnie.

„Pacjentocentryczność” czyli dopasowanie oferty usług medycznych do poszczególnych pacjentów rozwija się wokół big data, by móc lepiej diagnozować ludzi i skuteczniej ich leczyć w przyszłości, mając bardziej kompleksową wiedzę. Wymiana kolosalnych ilości danych pomaga usprawniać leczenie nawet najbardziej skomplikowanych chorób i opracowywać nowe leki.

Amerykańskie szpitale podwoiły bazy danych w cyfrowych kartotekach medycznych (Electronic Health Records) – tam rozwój zainteresowaniem zaczął się dynamicznie już ponad 6 lat temu. Algorytmy są tam stosowane nie tylko do monitoringu stanu zdrowia pacjenta, ale identyfikowania w bazach danych wystąpienia konkretnego ryzyka zdrowotnego, by jak najlepiej dopasować leczenie. W ten sposób rozwija się biomedyczna informatyka, już w globalnej skali. Na świecie jest ponad 16 tys. szpitali, które bez przerwy gromadzą informacje o pacjentach. Wszystko po to, by diagnozować ryzyko zapadalności na konkretne choroby czy prognozować m.in. rozprzestrzenianie się wirusów. Coraz więcej osób korzysta z urządzeń zapisujących dane (poziomu cukru, tętna, ciśnienia, inne) – to tysiące aplikacji mobilnych i gadżetów gromadzących również mnóstwo danych. Aparatury pomiarowe na ciele coraz częściej są dedykowane np. pacjentom z konkretnymi schorzeniami i informują o konieczności wizyty z lekarzem.

Dane w chmurze dają sporo możliwości wymiany wiedzy i lepszego nią zarządzania, gdyż dzięki wymianie informacji za jej pośrednictwem będą mogli dzielić się szczegółowymi opisami konkretnych przypadków, wymieniać się danymi, by szybciej i skuteczniej leczyć. A czas w leczeniu często jest szalenie istotny.

Problemem bywa otwartość na pozyskiwanie zbiorów danych, szczególnie, gdy nawet wewnętrzne pliki z danymi excelowymi placówki nie cieszą się zainteresowaniem, z wielu powodów. Nieprzejrzystość i nadmiar danych, setki zestawień tabelarycznych nie zachęcają do korzystania z nich. Kto jednak ma odpowiadać w placówce za wykonanie podsumowań, infografik, by osoby kompetentne mogły wyciągnąć wnioski i sformułowały zalecenia? Ogrom danych jest postrzegany niestety często jako utrudnienie, a nie ułatwienie pracy. Coś, co zabiera czas, frustruje. Takie podejście wynika przede wszystkim ze złej organizacji pracy i niskiej świadomości co i po co warto zbierać. Co za tym idzie – brakuje osób przypisanych do zarządzania danymi w placówce, a wiedzy i doświadczenia lekarzy w placówce nie łączy się z wiedzą innych ekspertów, pozostawioną w chmurze. Ale skoro nie radzimy sobie z wewnętrznymi danymi, jak możemy być otwarci na duże zbiory danych. To także umiejętność korzystania z nich, a nie tylko świadomość posiadania.

Z pewnością jeszcze większym wyzwaniem dla placówek medycznych będzie konieczność rosnących inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Serwery, zabezpieczenia, ochrona danych. Być może nowi zatrudnieni ludzie, odpowiedzialni za ten obszar.

Korzystanie z big data będzie coraz częściej koniecznością. Wymaga jednak dobrego zaplanowania działań i budżetu, oswojenia pracowników i współpracowników ze zdobyczami technologii oraz otwartości na korzystanie ze zbiorów – i rozwijanie ich. Tylko wdrożenie coraz większej liczby specjalistów w tworzenie i rozwijanie zasobów pozwoli na wypracowanie najlepszych metod leczenia i diagnozowania, z których szybko mogą skorzystać tysiące pacjentów w Polsce, ale i na całym świecie. To wielki potencjał i usprawnienie pracy lekarzy, ale i coraz bardziej konieczna decyzja w procesie rozwoju placówki.

Autor: Marta Chalimoniuk-Nowak
Słowa kluczowe:
zarządzanie danymi

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »