Czy warto zawierać umowy lojalnościowe z lekarzami

Umowy o zakazie konkurencji z personelem medycznym to jedna z metod utrzymania jakości udzielanych świadczeń przez placówkę medyczną. 

Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, a brak umowy o zakazie konkurencji nie daje zupełnej swobody w prowadzeniu ewentualnej działalności konkurencyjnej.

Ustanowienie skutecznego zobowiązania o zakazie konkurencji wiąże się z kilkoma istotnymi elementami. Każdorazowo zakres umowy powinien być dostosowany do warunków pracy danego lekarza. Zakazana działalność musi mieć bezpośredni związek z działalnością pracodawcy określoną w odpowiednich przepisach oraz w jego aktach statutowych.

Dla ważności samej umowy naj­istotniejsza jest forma, w jakiej powinna być zawarta. Postanowienia Kodeksu pracy nakazują, aby umowa o zakazie konkurencji mała formę pisemną. 

Treść klauzuli o zakazie konkurencji może przybierać dwie formy: bezwzględną lub względną. W pierwszym przypadku jest to kategoryczny zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej wobec działalności zakładu pracy. W drugim przypadku podjęcie wykonywania czynności konkurencyjnych pracodawca może uzależnić od wyrażenia przez niego uprzedniej zgody. Pozwala to na uelastycznienie stosowania umowy lojalnościowej i dostosowanie jej do warunków pracy przy zachowaniu pewnych sfer pracownika w zakresie swobody zatrudnienia.

Umowy lojalnościowe wobec lekarzy mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wśród przeciwników ich stosowania pojawiły się wątpliwości, że skutkiem wdrożenia będzie jedynie zwiększenie już i tak dużych kolejek do specjalistów. Związanie wykwalifikowanego lekarza tylko z jedną placówką medyczną spowoduje, że nie będzie mógł udzielać świadczeń w innych podmiotach ze szkodą dla pacjentów.

Zwolennicy twierdzą, że stosowanie tego typu umów umożliwia im pośrednią kontrolę nad personelem lekarskim. Ich zdaniem nadmierne przepracowanie środowiska lekarskiego obniża efektywność oraz jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji nie jest korzystne dla danej placówki. W ciągu ostatnich lat tego typu umowy stały się również narzędziem do uzyskania kontraktów z NFZ. Jednak w tym przypadku zdania są podzielone.  

Autor: Paulina Kutrzebka, dyrektor Departamentu Life Science Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy”
umowy o zakazie konkurencji, lekarz
Słowa kluczowe:
lekarzzakaz konkurencji

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »