Podwyżki dla pielęgniarek

NFZ przekazuje środki na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w stawce kapitacyjnęj pielęgniarskiej i położniczej. Podniósł także wskaźniki korygujące w stawce kapitacyjnej - lekarskiej. Jeżeli świadczeniodawcy wystarcza środków finansowych ze stawki pielęgniarki i położnej, aby zabezpieczyć te podwyżki, czy musi jeszcze dodatkowo przekazywać środki, które są przekazywane w stawce lekarskiej dla pielęgniarek i położnych?

W pierwszej kolejności należy odnieść się do podstawowej definicji kapitacyjnej stawki rocznej, określonej w par. 10 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 77/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (po zamianach w 2016 roku).

Stawka kapitacyjna obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZ w procesie udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. W przypadku świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, stawka kapitacyjna obejmuje kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stawka kapitacyjna pielęgniarska lub położnicza zawiera środki przeznaczone na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z udzielaniem przez tę grupę zawodową świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto warunki rozdysponowania tych środków winien określać sposób podziału przekazany do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma więc potrzeby przeznaczania środków ze stawki kapitacyjnej lekarskiej na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Autor: Paulina Kutrzebka, adwokat podwyżki, pielęgniarki
Słowa kluczowe:
pielęgniarkapodwyżka

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »