Czy bliski krewny pacjenta może składać w jego imieniu oświadczenia woli

Ostatnio otrzymałem następujące pytanie od jednego z użytkowników strony: „mam taką sytuację – do nas na oddział (chorób wewnętrznych) trafił na leczenie starszy mężczyzna z utrudnionym kontaktem. Po przyjęciu na oddział wpadł wnuk pacjenta i zażądał zmiany szpitala, jak również niepodejmowania leczenia głównej dolegliwości pacjenta do czasu, gdy przyjdzie syn pacjenta, który jest lekarzem i nie zaakceptuje leczenia. Czy bliscy pacjenta (wnuk, syn itd.) mają prawo stawiać takie wymagania?”.

Przed odpowiedzią na to pytanie musze stwierdzić, że problem rodzin, które chcą mieć wpływ na diagnozowanie i leczenie, wydaje się coraz częstszy, na szczęście jednak prawo w tym zakresie jest jednoznaczne.

Zgodnie z polskim prawem, osoby bliskie pacjentowi nie mogą składać w jego imieniu oświadczeń woli. Oznacza to, że wnuk, syn czy jakiekolwiek krewny albo powinowaty pacjenta nie mogą skutecznie żądać niepodejmowania leczenia, określonego leczenia czy zmiany szpitala. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji lekarz ma również obowiązki wobec osób bliskich.

Po pierwsze, musi udzielić informacji osobie bliskiej pacjentowi (art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Jakkolwiek prawo nie określa zakresu tej informacji, to pożądane jest moim zdaniem udzielenie informacji o stanie zdrowia i planowanych działaniach medycznych.

Po drugie, w sytuacji zagrożenia życia pacjenta lekarz ma obowiązek podjąć wszystkie niezbędne działania diagnostyczno-lecznicze bez czekania na czyjąkolwiek zgodę (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Po trzecie, w przypadku konieczności podjęcia działań niemających charakteru ratowania życia, lecz celowych i pożądanych ze względu na stan zdrowia lub komfort życia pacjenta, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, lekarz ma obowiązek wystąpić o zgodę zastępczą do sądu opiekuńczego (do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu rejonowego właściwego dla siedziby szpitala).

Na koniec warto dodać, że w sytuacji, o której pisze użytkownik mojej strony, należy wszystko dokładnie odnotować w dokumentacji medycznej, w szczególności te okoliczności, które wskazują na brak zdolności do wyrażenia zgody. 

Autor: Radosław Tymiński
Wpis pochodzi z bloga
prawa lekarza, dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »