Czy e-wizyta i teleporada są tożsame

Tematy związane z e-wizytami i teleporadami ciągle są aktualne. Często w związku z tym pojawia się pytanie, czy e-wizyta, którą prowadziłam w swojej przychodni jeszcze przed epidemią, jest obecnie teleporadą? Czy teleporada to oficjalna nazwa wszystkich e-wizyt?. Ponieważ kwestia ta ma podstawowe znaczenie w celu ustalenia treści wielu obowiązków, dotyczących np. prowadzenia dokumentacji medycznej, poniżej odpowiedź na to pytanie.

Należy przede wszystkim zauważyć, że e-wizyta to nazwa potoczna, a teleporada to nazwa funkcjonująca w języku prawnym (tj. języku ustaw). Oznacza to, że słowo „teleporada” ma znaczenie ścisłe, a słowo „e-wizyta” może być używane na określenie wielu różnych sytuacji. Dalsze rozważania należy więc poprzedzić uściśleniem znaczeń obu tych wyrazów.

Teleporada to udzielanie przez lekarza lub lekarza dentystę świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (art. 7 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Tym samym określenie teleporada oznacza wyłącznie te porady, które są udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ.

Z kolei „e-wizyta” to określenie, którym potocznie obejmuje się wszelkiego rodzaju konsultacje lekarskie, odbywające się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten umożliwia lekarzowi orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby po „zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

Należy zatem stwierdzić, że spośród niektórych e-wizyt, dopuszczalnych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawodawca wyodrębnił e-wizyty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19 i nazwał je teleporadami.

Dla teleporad ustalono odrębne obowiązki prawne, związane np. z prowadzeniem karty teleporady (zamiast dokumentacji medycznej) czy krótszy okres przechowywania karty teleporady niż dokumentacji medycznej (30 dni zamiast zasadniczo 20 lat).

Niemniej nie każda e-wizyta jest teleporadą, ponieważ o takiej kwalifikacji danej wizyty decyduje jej cel (gdy jest ona prowadzona w związku z COVID-19) oraz używane narzędzia informatyczne (gdy lekarz korzysta z systemu teleinformatycznego CSIOZ).

Podsumowując, teleporada jest e-wizytą, jednak e-wizyta nie musi mieć charakteru teleporady.

Autor: Radosław Tymiński
Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki
Słowa kluczowe:
COVID-19teleporady

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »