Czy lekarz może wystawić pacjentowi zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do noszenia maski ochronnej

Do lekarza zgłosiła się pacjentka z prośbą o wystawienie zaświadczenia, które zwalniałoby ją z obowiązku noszenia maski na twarzy. Pacjentka zgłaszała, że odczuwa wówczas duszność i, że od wielu lat leczy się z powodu alergii na pyłki traw. Ta choroba pacjentki była od kilkunastu lat odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjentki. Co lekarz powinien zrobić w tej sytuacji?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust wynika z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis ten nakłada do odwołania obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego. Niemniej w § 18 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano różne wyjątki od tego obowiązku (np. dotyczące osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach czy kierujących środkami transportu publicznego).

Jednym z tych wyjątków jest również stan zdrowia osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, lub trudność w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Równocześnie przepis ten stwierdza, że „okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane”.

Należy rozważyć, czy alergia uzasadnienia orzeczenie przeciwwskazań do obowiązku zakrywania nosa i ust. W moim przekonaniu niektóre alergie mogą uzasadniać orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do obowiązku zakrywania nosa i ust - ocena danego przypadku należy do lekarza.

Z informacji podanych przez lekarza wynika, że choroba jest potwierdzona w dokumentacji medycznej i zdaje się być kontrolowana. W związku z tym sugerowałbym tylko – z ostrożności – podjęcie próby zweryfikowana w badaniu trudności zgłaszanych przez pacjentkę.

Odpowiadając zatem na pytanie, lekarz może wystawić pacjentowi zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do noszenia maseczki ochronnej. Warto jednak też poinformować pacjenta, że nie ma on obowiązku noszenia takiego zaświadczenia, a w razie ewentualnej kontroli może zawsze wyjaśnić policjantowi swój stan zdrowia.

Autor: Radosław Tymiński
Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »