Czy lekarz może odmówić kontynuowania wizyty, gdy zorientuje się, że jest nagrywany

Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony opisał następującą sytuację: „pojechałem na wizytę domową do starszej pani, mojej pacjentki (jestem lekarzem rodzinnym). W czasie wizyty zorientowałem się, że córka tej pani włączyła w telefonie nagrywanie i ciągle mnie pytała, czy nie trzeba mamy zabrać do szpitala. Nie wiedziałem co robić, więc dokończyłem wizytę. Czy w takiej sytuacji mogę odmówić kontynuowania wizyty i wyjść?”

Nagrywanie lekarza przez pacjenta w czasie wizyty, w której pacjent uczestniczy, jest dopuszczalne prawnie i może być wykorzystane jako dowód w sprawie sądowej. W opisywanym przypadku nagrywa osoba trzecia, która jest upoważniona przez pacjentkę do uczestniczenia w wizycie. Mimo, że dopuszczalność tego rodzaju nagrań jest mniej oczywista niż nagrywanie wizyty przez samego zainteresowanego pacjenta, to jednak taka praktyka jest w wielu sytuacjach czymś zwyczajnym (np. nagrywanie badania usg przez ojca dziecka) i nie ma wielu argumentów, które prowadziłyby do stwierdzenia niezgodności z prawem takiego zachowania.

Patrząc na to zjawisko z perspektywy lekarza, trzeba więc podkreślić, że nie może on zabronić takiego nagrywania – zabronić mógłby ewentualnie pacjent. Niemniej lekarz może w tej sytuacji zastosować art. 38 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Co ważne, z art. 38 ust. 3 u.z.l. wynika, że jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. A zatem w opisanej sytuacji (gdy nie ma przypadku niecierpiącego zwłoki) lekarz w zależności od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych:

  • może od razu odstąpić od leczenia – gdy wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej lub jako praktyka lekarska;
  • może odstąpić od leczenia po uzyskaniu zgody swojego przełożonego – gdy wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach służby.

Tym niemniej osobiście zachęcałbym do kontynuowania wizyty, nawet jeżeli lekarz zorientuje się, że jest ona nagrywana. Uważam, że postępujący z należytą starannością i zgodnie z wiedzą medyczną lekarz nie ma powodów do obawiania się nagrania z wizyty. Co więcej, odmowa kontynuowania wizyty po zorientowaniu się, że jest ona nagrywana, mogłaby zostać zinterpretowana jako obawa przed utrwaleniem nieprawidłowego postępowania lekarza. W moim przekonaniu, po zorientowaniu się, że wizyta jest nagrywania, należy fakt ten przemilczeć albo obrócić w żart i dalej prowadzić najlepszą wizytę w życiu.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »