Czy lekarz z prywatną praktyką w związku z pandemią możne wystawiać e-ZLA na podstawie rozmowy telefonicznej

Lekarze prowadzący prywatne praktyki mają wątpliwości, czy mogą wystawić zwolnienie od pracy przez teleporadę telefoniczną. Taką możliwość mają lekarze POZ, ale wiele przychodni zamknięto i pacjenci częściej korzystają z prywatnych wizyt.

Zgodnie z przepisami lekarze upoważnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo wystawiać zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (art. 54 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Przepisy zobowiązują lekarza wystawiającego takie zaświadczenie do tego, żeby zrobił to dopiero po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny i odnotował to w dokumentacji medycznej (art. 54 ust. 4 ww. ustawy).

W kontekście istniejącej w kraju sytuacji epidemicznej wątpliwości budzi zawarty w omawianych przepisach zwrot „po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego”. Powstaje bowiem pytanie, czy „bezpośrednie badanie” oznacza konieczność każdorazowego przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego. Odpowiadając na tak sformułowane pytanie, uważam, że nie.

Zwrot „po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego” oznacza, że lekarz nie może wystawić zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy bez rozmowy lub bez badania fizykalnego pacjenta, którego to zaświadczenie dotyczy (przykładowo: lekarz nie może wystawić zwolnienia dla męża pacjentki, jeżeli nie ma go na wizycie).

Niemniej zakres badań koniecznych w danym przypadku do wydania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy ustala lekarz. Tym samym to lekarz decyduje czy do wydania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy u danego pacjenta konieczne jest badanie fizykalne, czy też wystarczy samo badanie podmiotowe. Oczywiście w niektórych przypadkach może się jeszcze okazać niezbędne wykonanie badań dodatkowych.

Z tego powodu uważam, że lekarz w ramach prywatnej praktyki może wystawiać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na podstawie rozmowy telefonicznej, jednak tylko wtedy, gdy uzna, że sama rozmowa z pacjentem wystarczy do wydania takiego zaświadczenia.

Ten punkt widzenia jest moją wykładnią obowiązujących przepisów. Niemniej wykładania ta jest nie tylko zgoda z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która zrównuje badanie osobiste z badaniem za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 42 ust. 1 ww. ustawy), lecz także uwzględnia zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, który wskazuje na konieczność ograniczenia wizyt ambulatoryjnych do minimum.

Na koniec jednak warto pamiętać, że teleporada wymaga jednoznacznego upewnienia się, że rozmawiamy z konkretną osobą i że wydajemy orzeczenie o stanie zdrowia zgodne z rzeczywistością.

Autor: Radosław Tymiński

Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »