Koronawirus: zmiany w prawie niezwykle ważne dla lekarzy

Sejm uchwalił ważne zmiany w prawie w związku z epidemią w Polsce SARS-CoV-2. W moim przekonaniu omawiane zmiany są daleko idące i świadczą o tym, że sytuacja w ochronie zdrowia jest o wiele bardziej poważna niż wynika to z oficjalnych statystyk. Planowanie wykorzystania do zwalczania epidemii lekarzy stażystów i rezydentów jednoznacznie wskazuje, że wkrótce mogą wystąpić znaczne niedobory kadrowe w podmiotach leczniczych.

Najważniejsze zmiany to:

1) [dla lekarzy stażystów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może być skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o realizację stażu;

2) [dla lekarzy rezydentów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może być skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne;

3) [dla lekarzy rezydentów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące i zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji;

4) [dla lekarzy] dodanie przepisów nakładających na lekarza nowe obowiązki w związku z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej (dalej: choroby zakaźnej) – w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną lekarz będzie miał obowiązek przyjęcia do szpitala albo skierowania do izolacji, kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych pacjenta, który na to nie wyraża zgody;

5) [dla lekarzy dyrektorów szpitali] dodanie przepisów, na podstawie których minister zdrowia może zawiesić w drodze decyzji  kierownika podmiotu leczniczego,  prowadzącego szpital,  w wykonywaniu praw i  obowiązków oraz wyznaczyć do ich wykonywania pełnomocnika, jeżeli podmiot leczniczy nienależycie wykonuje zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Autor: Radosław Tymiński

Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »