Czy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta jest związana z ubezpieczeniem lekarza

W jednym z pytań poruszono niezwykle ciekawy wątek, dotyczący związku wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta z ubezpieczeniem obowiązkowym lekarza. Warto temat ten omówić, ponieważ w środowisku medycznym dość często spotykam się z nieprawdziwym przekonaniem, że wysokość ubezpieczenia obowiązkowego jest swego rodzaju wyznacznikiem wysokości rekompensaty dla pacjenta.

Należy zacząć od tego, że pacjent ma możliwość otrzymania rekompensaty od lekarza z różnych tytułów prawnych (z różnych przyczyn). Najczęściej będą to: wyrządzenie szkody, naruszenia praw pacjenta, a niekiedy także nienależyte wykonanie umowy.

Ze względu na to, że najczęściej podstawą prawną będzie wyrządzenie szkody, to poniżej omówię tylko tę kwestię. W przypadku popełnienia przez lekarza błędu medycznego konsekwencje zdrowotne tego błędu poniesie przede wszystkim pacjent. Konsekwencje te mogą mieć dwojaki wymiar: szkody, rozumianej jako uszczerbek w majątku pacjenta, i krzywdy, ujmowanej jako cierpienie.

Za szkodę należy się odszkodowanie, które obejmuje wszelkie wynikłe ze szkody koszty. Do kosztów tych najczęściej zalicza się: koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów, leków, materiałów medycznych, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, w przypadku zgonu zaś koszty pogrzebu (art. 444 § 1 i art. 446 § 1 k.c.). Jeżeli chodzi o krzywdę, to w celu jej zrekompensowania przyznaje się zadośćuczynienie (art. 445 k.c.).

W praktyce sądy przy wymierzaniu kwoty zadośćuczynienia biorą pod uwagę wiele różnego rodzaju okoliczności. Przykładowo: funkcje zadośćuczynienia (przede wszystkim funkcję kompensacyjną), przeciętną stopę życiową społeczeństwa, rodzaj doznanej szkody, rodzaj naruszonego dobra prawnego (np. życie i zdrowie są uznawane za najcenniejsze), długość trwania szkody, wynikające ze szkody cierpienia, trwałość następstw szkody, wiek poszkodowanego, wpływ szkody na funkcjonowanie poszkodowanego w społeczeństwie, indywidualne okoliczności sprawy, szanse na przyszłość czy stopień winy sprawcy.

Wysokość ubezpieczenia lekarza może zostać przez sąd uwzględniona jedynie w ramach tzw. indywidualnych okoliczności sprawy, jednak jest to jeden z wielu elementów, które sąd może wziąć pod uwagę. Oznacza to, że wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest w żaden sposób związana z wysokością ubezpieczenia lekarza.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »