Plan Morawieckiego – planem na zdrowie

Zakładana w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) reindustrializacja dotyczy również przemysłu farmaceutycznego. Jakie nadzieje ze strategią może wiązać ochrona zdrowia?

Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, polskie przedsiębiorstwa powinny być silne we wszystkich branżach, ale musimy też mieć swoje specjalności oparte na nowoczesnych technologiach. Stąd konieczność selektywności podejścia, czyli koncentracji na branżach, które mogą mieć przewagę konkurencyjną w przyszłości. SOR - obok środków transportu, elektroniki, oprogramowania, branży lotniczo-kosmicznej - wymienia w jednym punkcie: urządzenia medyczne, terapie, e-medycynę i biofarmaceutyki.

Ze strategii dowiadujemy się o planach utworzenia Centrum Rozwoju Biotechnologii. Ma to na celu budowanie pozycji Polski jako europejskiego potentata zaawansowanych generyków i leków biopodobnych oraz wspomaganie możliwości rozwoju polskich firm w produkcji nowoczesnych leków i ekspansji na globalne rynki.

Kluczem do realizacji strategii jest innowacyjność. Dlatego wspierany ma być rozwój Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), wśród których wymieniono technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne oraz wytwarzanie produktów leczniczych. Branża farmaceutyczna oczekuje tworzenia warunków do rozwoju w Polsce inwestycji opartych zarówno na polskim, jak i międzynarodowym kapitale. Zachęty powinny dotyczyć szerokiego zakresu działalności: zarówno produkcji leków oraz wytwarzania substancji czynnych, jak i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

W praktyce firmy lokujące i rozwijające istniejące inwestycje w Polsce powinny uzyskiwać preferencje w negocjacjach cen leków refundowanych, a także mieć łatwy dostęp do ulg i dotacji wspierających działalność innowacyjną.

Inteligentne wsparcie – czyli jakie

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  zakłada, że z czasem zostanie wdrożony nowy instrument kontrakt branżowy, zawierany między podmiotami publicznymi a reprezentantami danej branży. Będzie on formą dostosowanego do potrzeb danego sektora pakietu tych działań, którego celem jest pobudzenie inwestycji przez zapewnienie stabilności otoczenia w perspektywie długookresowej.

W ramach kontraktu zostanie ustalony zakres zadań do realizacji przez obie strony oraz katalog i oferta instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych. Chcąc stymulować popyt na innowacje przez sektor publiczny, strategia przewiduje przedkomercyjne zamówienia, tzn. administracja jako inteligentny klient informujący rynek o swoich potrzebach z odpowiednim wyprzedzeniem może dokonać zamówienia w obszarach kluczowych technologii, w tym z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. W takim modelu, to państwo zamawia innowacyjne rozwiązanie jasno zdefiniowanego problemu, a środowisko naukowo-biznesowe proponuje jego rozwiązanie.

Według danych prezentowanych przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Wartość rynku leków biologicznych na świecie systematycznie rośnie: w 2012 roku było to 160 mld dol (14% więcej niż w 2011). Obecnie największy udział w rynku mają Stany Zjednoczone (48,5%), Unia Europejska (21,9%) i Japonia (9,2%). W samej UE największy udział leków biopodobnych mają Niemcy.

Drugim projektem, który uwzględniono w Planie rozwoju przedstawionym przez wiceministra Mateusza Morawieckiego, jest program dedykowany również firmom farmaceutycznym oraz producentom wyrobów medycznych „Polskie wyroby medyczne”. Jego celem jest skomercjalizowanie co najmniej kilkunastu wyrobów medycznych, które mają potencjał eksportowy. Ma to pomóc w odwróceniu ujemnego bilansu handlowego polskiego sektora farmaceutycznego. Wsparcie ze strony sektora publicznego ma pochodzić z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz instytutów naukowych i badawczych. Nie zaprezentowano jednak szczegółów dotyczących wielkości wsparcia finansowego ze strony państwa dla obu tych projektów. Ramy czasowe również są dość ogólne. Zgodnie z harmonogramem całego planu projekty rozwojowe mają zostać uruchomione w 2017 roku. Całościowo w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma zostać przeznaczony bilion złotych, z czego niemal połowa to środki inwestycyjne polskich firm oraz spółek Skarbu Państwa. 

W rządowym planie gospodarczym na najbliższe lata znalazło się również wsparcie dla dalszej rozbudowy e-administracji – w tym elektronicznego dostępu do dokumentacji medycznej, e-recepty oraz możliwości elektronicznego umawiania wizyt lekarskich.

Autor: Greta Kanownik

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »