Czy lekarz musi po każdej wizycie drukować e-dokumentację

Czy prowadząc w gabinecie dokumentację medyczną w formie elektronicznej trzeba ją po każdej wizycie drukować w celu złożenia podpisu i pieczątki?

Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna i zależy od sytuacji, z którą mamy do czynienia.  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że polskie prawo pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej „w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej” (§ 1 rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania – dalej r.d.m.).

Trzeba jednak rozróżnić trzy sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia. Pierwsza – prowadzenie „elektronicznej dokumentacji medycznej”. Z tą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy lekarz wytwarza dokumenty w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 2 pkt 6 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Druga – prowadzenie „dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej”. Ta sytuacja ma miejsce wtedy, gdy lekarz tworzy dokumentację medyczną w systemie teleinformatycznym, który spełnia określone prawem wymagania m.in. zapewnia identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych (§ 80 r.d.m.).

Trzecia – prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem technik teleinformatycznych. W tej sytuacji lekarz dokonuje opisów czynności w programie do edycji tekstów (np. Word) nanosząc na ten dokument treści wymagane prawem.

W pierwszej sytuacji nie trzeba za każdym razem drukować dokumentacji i opatrywać jej podpisem i pieczątką, ponieważ dokument elektroniczny jest podpisany (uwiarygodniony) elektronicznie. Oryginałem jest dokument elektroniczny, a wydruk jest tylko jego odtworzeniem. W drugiej sytuacji również nie trzeba za każdym razem drukować dokumentacji i opatrywać jej podpisem i pieczątką, ponieważ w systemie teleinformatycznym widnieją dane umożliwiające identyfikację autora. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana (np. na żądanie sądu lub pacjenta) w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis. W trzeciej sytuacji lekarz po zakończeniu edycji wpisu musi go wydrukować, podpisać i opieczętować, a także załączyć do kartoteki pacjenta (historii choroby).

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
e-dokumentacja

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »