Czy pacjent powinien mieć swojego lekarza prowadzącego na oddziale

Najwięcej regulacji dotyczących organizacji pracy można znaleźć w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w przepisach wprowadzających określone standardy postępowania medycznego (np. rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Sprawdź, jak obowiązujące prawo określa zasady organizacji pracy oddziałów szpitalnych.

Zagadnienia dotyczące organizacji pracy oddziału w świetle obecnego prawa są materią, która powinna zostać określona w regulaminie podmiotu leczniczego. Co więcej, nie ma przepisu, który nakładałby obowiązek organizowania pracy oddziału tak, żeby każdy pacjent miał swojego lekarza prowadzącego.

Niemniej pewne wskazówki co do organizacji pracy oddziału trzeba wyprowadzać z przepisów regulujących określone zagadnienia. Tytułem przykładu: skoro pacjent ma prawo do świadomego wyrażania zgody na zabiegi medyczne, to organizacja pracy oddziału powinna być taka, żeby zapewnić pacjentowi możliwość wyrażenia świadomej zgody. W tym kontekście można stwierdzić, że istnieją przepisy sugerujące, że praca oddziału powinna być zorganizowana w taki sposób, żeby każdy pacjent miał lekarza prowadzącego.

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zawarto wiele przepisów, które wskazują, że na oddziale powinna być funkcja lekarza prowadzącego. Przykładowo: „Księga chorych oddziału […] zawiera […] oznaczenie lekarza prowadzącego” (§ 29 pkt 6); „Wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem” (§ 17 ust. 5); „Historię choroby wraz z protokołem badania sekcyjnego przekazuje się lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi wyznaczonemu przez lekarza kierującego oddziałem, w celu porównania rozpoznania klinicznego i epikryzy z rozpoznaniem anatomopatologicznym” (§ 25 ust. 3).

Moim zdaniem, praca oddziału powinna być tak zorganizowana, żeby każdy pacjent miał swojego lekarza prowadzącego. Uważam, że jest to rozwiązanie nie tylko zgodne z przepisami prawa, lecz także gwarantujące bezpieczeństwo pacjentowi, ponieważ wiadomo, kto odpowiada za diagnozowanie i leczenie danego pacjenta.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora
prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
lekarzpacjentszpital

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »