Skutki wzrostu płacy minimalnej na biznes

Zapowiedzi rządu o drastycznej podwyżce płacy minimalnej w latach 2020-2023 są zdecydowanie niepokojące dla biznesu. Już w 2020 r. płaca minimalna ma osiągnąć poziom 2600 zł, oznacza to wzrost o ponad 15% w stosunku do 2019 r. Kolejne wzrosty w latach 2021-2023 aż do zapowiadanego poziomu 4000 zł powodują, że musimy zastanowić się nad obecnym modelem biznesowym, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki, gdzie dużej części pracowników wynagrodzeniem właśnie jest płaca minimalna.

Od 2017 r. stopniowo przenosiliśmy część produkcji wyrobów medycznych z Dalekiego Wschodu do Polski. Dotyczy to przede wszystkim jednorazowych produktów włókninowych, a także sterylnych zestawów operacyjnych. Produkcja ta w dużym stopniu zależna jest od czynnika ludzkiego, a stosunkowo niskie koszty pracy pozwalały osiągać przewagi konkurencyjne na rynku polskim, a także rynkach zagranicznych. W obliczu tak znaczącej podwyżki płacy minimalnej na pewno będziemy zmuszeni zrewidować plany intensywnego rozwoju i skalkulować koszty produkcji jeszcze raz. Ponadto zahamuje to także uruchamianie kolejnych projektów produkcyjnych w Polsce. Niestety w parze z proponowanymi podwyżkami idzie niestabilna sytuacja makroekonomiczna na świecie. Bardzo szybko osłabiający się złoty wydatnie wpływa na wyższe koszty zakupu surowców i komponentów do produkcji, które w większości są nabywane w dolarze.

W przypadku jednorazowego sprzętu medycznego bardzo istotna jest również logistyka. Mówimy tutaj o asortymencie dużym objętościowo, ale stosunkowo tanim. Istotna podwyżka płacy minimalnej na pewno spowoduje przyspieszenie wprowadzenia zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych w zakresie kompletacji i przygotowania towaru.

Koszty wynagrodzeń to często główna pozycja w budżetach szpitali i przychodni. Już w tej chwili sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo trudna, zatory płatnicze wzrastają, a szpitale często kredytują się kosztem dostawców. Wraz ze zwiększeniem płacy minimalnej długi szpitali na pewno wzrosną, co może powodować jeszcze większe zadłużenie, brak płatności za towar w terminie, a tym samym narażenie dostawców na utratę płynności finansowej.

Oczywiste jest, że wynagrodzenia powinny sukcesywnie rosnąć, natomiast aby nie przerzucać rosnących kosztów pracy na konsumentów, czy też nie ograniczać konkurencyjności biznesu, należałoby rozważyć wzrost płacy minimalnej na poziomie nie wyższym niż 8-10% rocznie.

Autor: Paweł Ossowski
Słowa kluczowe:
płaca minimalna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »