Czy można wprowadzić obowiązek pisemnego składania przez pacjentów wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

W ostatnim czasie przychodzi do mnie wiele pytań dotyczących dokumentacji medycznej. Wzrost liczby pytań dotyczących tej problematyki wynika z tego, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji medycznej. Przede wszystkim wprowadzono wiele nowych przepisów do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dodanie m.in. art. 30a u.p.p.) albo znowelizowano już obowiązujące przepisy (m.in. art. 24, art. 27 u.p.p.).  

Najważniejsze zmiany omówiłem we wpisach poświęconych dopuszczalności wysyłania dokumentacji medycznej e-mailem (tutaj) oraz obowiązkowi prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej (tutaj). Dzisiaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na praktykę, która funkcjonuje w wielu podmiotach leczniczych – ustanowiony regulaminem albo decyzją kierownika podmiotu leczniczego (często lekarza-właściciela) obowiązek pisemnego składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Przed odpowiedzią na postawione w tytule pytanie trzeba przypomnieć, że art. 23 ust. 1 u.p.p. przewiduje, iż: „Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”. Z kolei w art. 26 ust. 1 u.p.p. wskazano, że: „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. Należy więc stwierdzić, że z przywołanych przepisów – ani żadnych innych przepisów ustawy o prawach pacjenta – nie wynika obowiązek pisemnego złożenia przez pacjenta wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Z tego powodu należy stwierdzić, że podmiot leczniczy nie może w drodze regulaminu czy zarządzenia kierownika (właściciela) podmiotu leczniczego ograniczyć możliwości wnioskowania o dostęp do dokumentacji medycznej jedynie do formy pisemnej.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że w orzecznictwie sądowym podkreślono, iż: „Naruszeniem przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prawa pacjenta jest ograniczenie formy składania żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta […] nie daje bowiem podstaw do wyprowadzenia ograniczenia formy żądania. Wybór formy żądania, w tym podstawowej formy – formy ustnej – należy do pacjenta. Wyłączenie tej formy stanowi zatem naruszenie zbiorowych praw pacjentów” (wyrok NSA z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt II OSK 1134/16).

Podsumowując, nie wolno ograniczać pacjentowi możliwości składania wniosku o dostęp do dokumentacji medycznej jedynie do pisemnego wniosku, ponieważ stanowi to naruszenie zbiorowych praw pacjentów i może skutkować nałożeniem na podmiot leczniczy kary pieniężnej do wysokości 500.000 złotych (jeżeli po wydaniu decyzji przez Rzecznika Praw Pacjenta o nakazaniu usunięcia tej praktyki podmiot leczniczy jej nie wykona).

Autor: Radosław Tymiński prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
prawa pacjenta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »