Racjonalne bezpieczeństwo w czasach nowej rzeczywistości

Naszą gospodarkę uwolniono od restrykcji będących skutkiem światowej pandemii koronawirusa COVID-19, a przedsiębiorcy ze wszystkich branż próbują dostosować swoją działalność do innej, zgoła odmiennej, rzeczywistości. Jak wygląda teraźniejszość rodzimych organizacji po odmrożeniu? W jaki sposób pracodawcy radzą sobie z wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego i dlaczego tak ważne dla pracowników stało się doprecyzowanie wytycznych dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy?

W ciągu trzech miesięcy życie społeczne uległo diametralnej zmianie, brak kontaktu osobistego, reżim sanitarny w przestrzeni publicznej oraz spotkania w nowej wirtualnej rzeczywistości zmieniły, być może na zawsze, nasze nawyki i styl życia. Skutkiem tego jest wyraźna zmiana trendów i przyspieszenie szeroko pojętej cyfryzacji i zapotrzebowania na wykorzystanie nowych technologii. Tylko na przełomie marca i kwietnia konsumenci zamknięci w domach szeroko wykupywali sprzęt fitness wykorzystywany do ćwiczeń stacjonarnych, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży w tej branży nawet o 60%. Analitycy przewidują, że zamrożenie gospodarki i przymusowa kwarantanna ostatecznie przyczyniły się do zmiany preferencji klientów, którzy znacznie chętniej będą korzystać z zakupów online.

Biznes kontra wytyczne

Stopniowe odmrażanie poszczególnych branż przyczyniło się do powstania dużej ilości mało przejrzystych wytycznych. Przeciętny obywatel łatwo gubi się w gąszczu szybko zmieniających się restrykcji sanitarnych, które są odmienne w zależności od przestrzeni, w której się porusza. Wychodzimy z domu bez maseczki ochronnej, by za chwilę założyć ją w sklepie spożywczym przy akompaniamencie rękawiczek jednorazowych, a gdy po chwili wychodzimy z zamkniętego pomieszczenia trafiając do autobusu, wielu z nas zwyczajnie zapomina znowu zakryć okolice twarzy. Ten sam zamęt dotyczy pracodawców i przedsiębiorców. Podczas gdy procedury w prywatnych klinikach medycznych można dosłownie określić reżimem sanitarnym, w którym oprócz obowiązkowego zakrywania twarzy wykorzystywany jest pomiar temperatury czy ankieta pobytowa, tak w restauracjach poza szeroko pojętym dystansem społecznym możemy czuć się zupełnie swobodnie. W kolejnych tygodniach niezbędne będzie ujednolicenie tych wytycznych, zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów, którzy oczekują jasnych i uniwersalnych instrukcji zachowania się w przestrzeni publicznej.

Safety first jako nowy standard

Spójność wytycznych sanitarnych powinna zostać opracowana na bazie dobrych praktyk z innych podobnych i istniejących już procedur. Za dobry przykład mogą posłużyć wytyczne dla zakładów produkcyjnych, w których precyzyjne wymogi BHP pozwalają uniknąć niebezpiecznych wypadków czy incydentów mogących zagrozić życiu i zdrowiu pracowników. Przeszkolenie personelu z jednolitych wytycznych pozwala na unikanie wypadków nie tylko poprzez odgórnie wprowadzenie zaleceń, ale także wzajemne współdziałanie i odpowiedzialność współpracowników. Tworząc jednolite instrukcje dla społeczeństwa i przedsiębiorców można uzyskać nie tylko wzajemne zaufanie na linii konsument - pracownik - dostawca, ale także w przejrzysty sposób realnie dostosować kraj do nowej rzeczywistości.

Autor: Hubert Kowalski

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »