Pielęgniarki - jak zatrzymać je w kraju

Rola pielęgniarek wciąż nie jest wystarczająco doceniana i problem stanowi finansowanie ich pracy adekwatnie do zakresu wykonywanych czynności. Co powinno się zmienić?

W efekcie niskich pensji, nadmiaru obowiązków i złej organizacji pracy, liczba pielęgniarek w Polsce, zamiast rosnąć – systematycznie maleje.  Wskaźnik polskich pielęgniarek na 1000 mieszkańców jest dramatycznie niski. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie spadał:

  • w 2020 roku będzie wynosił 5,04;
  • w 2025 roku – wyniesie już tylko 4,48;
  • w 2030 roku – osiągnie poziom zaledwie 3,81.

Dla porównania, w Norwegii wskaźnik ten wynosi 16,5.

Skąd taka różnica? Głównym powodem są dramatycznie niskie wynagrodzenia. W 2017 roku pielęgniarka w krajach skandynawskiej zarabiała średnio 4.300 euro miesięcznie, w Niemczech – 2.800 euro, a w Polsce było to 800 euro (brutto). Brak godnych warunków pracy i płacy skłania coraz więcej pielęgniarek do emigracji zarobkowej.

Efektem braków kadrowych jest również nadmierne obciążenie obowiązkami pielęgniarek w szpitalach. Jeśli jedna osoba jest zobowiązana do wykonania pracy przeznaczonej dla kilku osób, trudno sprostać takiemu wyzwaniu. Dlatego kobiety, które nabywają uprawnienia emerytalne, przechodzą na emeryturę. Niektóre zmieniają zawód na bardziej opłacalny finansowo.

Pozostawiające wiele do życzenia warunki zatrudnienia sprawiają również, że z ok. 5 tys. absolwentów szkół pielęgniarskich rocznie jedynie ok. 2-3 tys. rozpoczyna pracę w zawodzie. Problem będzie się więc pogłębiał.

Choć sytuacja pielęgniarek w Polsce poprawia się na przestrzeni lat, nadal nie mają one gwarancji godnej pracy, za którą zostaną sprawiedliwie docenione. Należy zatem szukać rozwiązań, które pozwolą zatrzymać pielęgniarki w kraju i zachęcą młode osoby do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Autor: Sławomir Jagieła

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »